Al·leluia amb sordina

Article publicat al Diari de Girona el dia 13-01-2017
El Govern de la Generalitat impulsa una reforma de la regulació comercial que cal aplaudir per dues raons: La primera és que se suprimeix la prescripció que només es puguin fer rebaixes en els períodes expressament autoritzats (dues vegades a l’any, al gener, després de festes i a l’estiu, després de Sant Joan). Al·leluia! Cal celebrar-ho per un motiu conceptual, un d’operatiu i un de lògic. El conceptual és que en absència de raons de pes que ho justifiquin, els poders públics no han d’interferir la llibertat d’empresa ni el lliure funcionament del mercat. I la reforma sense que hi hagi hagut canvis significatius relacionats amb les rebaixes sembla indicar que no hi ha –ni hi havia– cap raó de pes que ho justifiqués, era simplement una prescripció dolenta i arbitrària. L’operatiu és que en la pràctica no s’acomplia gaire la norma, molts establiments avançaven les rebaixes o en feien fora de temps i el Departament responsable del comerç no tenia capacitat operativa per detectar i sancionar tots els casos. El motiu lògic és potser el més rellevant, molts dels establiments comercials de Catalunya que vulneraven la norma ho feien perquè els períodes fixats no s’ajustaven a les seves necessitats, o bé pel tipus de producte que venen o, sobretot, per la ubicació. L’exemple més clar és el de les poblacions amb turisme estacional, les rebaixes les han de fer quan s’acaba la temporada, no quan estan tancats.

La segona raó és que la reforma pretén concretar més les característiques que defineixen els municipis turístics. Al·leluia! La discrecionalitat que atorgava la norma als Ajuntaments per declarar o no turístic el seu municipi comportava un seguit de discriminacions als comerciants segons la població en la qual tenien el negoci. Els d’un municipi efectivament turístic però on l’Ajuntament no el declarava com a tal (normalment per la pressió d’un grup de comerciants que no volien obrir moltes hores i no podien suportar que els seus competidors obrissin quan ells estaven tancats), tenien els horaris molt limitats com si la raó de l’excepció turística de la norma no existís, mentre que els d’un altre municipi veí, igualment turístic i declarat com a tal, podien obrir en un horari molt extens. En sentit contrari, alguns municipis amb una taxa de visitants molt exigua o quasi nul·la es declaraven turístics i el seus comerciants podien tenir obert dia i nit. És a dir, sembla que es corregeix una altra mala prescripció de la regulació comercial.

Però aquí s’acaben el cants d’al·leluia. Posem-hi, doncs, sordina. En primer lloc perquè la norma allarga «generosament» les hores permeses d’obertura de 72 a 75 a la setmana. I ens tornem a trobar davant d’un problema conceptual. Un govern pot regular determinades hores de tancament nocturn obligatori? Probablement sí, però un altre departament diferent del responsable del comerç i per raons que ho justifiquin (silenci nocturn, seguretat, neteja de carrers…) però cap govern no hauria de poder decidir a quines hores es pot vendre ni, sobretot, dir-nos a quines hores ens deixen anar a comprar ni la mida de l’establiment on volem fer la compra.
La reforma és un pedaç que no té en compte aspectes importants d’una realitat vertiginosament canviant. El percentatge de compres per internet creix de forma espectacular i els venedors no estan sotmesos ni a horaris ni a rebaixes. Ni a territori, algunes són totalment globals.
Les grans empreses de distribució comercial, alimentació fresca inclosa, estan totes treballant a marxes forçades per disposar, com més aviat millor, d’una logística sofisticada capaç de subministrar les comandes a domicili en temps curtíssims (entre 1 i 3 hores segons ubicació) o bé a hores demanades pel client. Saben que després hauran de seguir competint en qualitat i credibilitat, però sobretot saben que si arriben tard a disposar d’aquesta logística quedaran automàticament fora de mercat. Hauran de plegar, hauran perdut.
Les polítiques suposadament protectores dels petits comerciants ja no tenen sentit. Als petits comerciants eficients i especialitzats els seguirà anant bé (servir a domicili és també una forma d’especialització). Però algunes tipologies de comerç han caducat. Les famílies en les quals tots els membres adults treballen, van a comprar els productes de gran consum una vegada a la setmana o cada quinze dies a un lloc on puguin comprar una àmplia gamma de productes. I hi van en cotxe, naturalment. Però acabaran comprant per internet i rebent les comandes a domicili: anar a l’establiment escollit, aparcar, carregar el carro de la compra, fer cua abans de descarregar-lo a la caixa i tornar-lo a carregar, posar la compra al cotxe, aparcar a casa, portar la compra del cotxe al domicili poden ser 4 o 5 hores de les 25 o 30 de lleure de què disposen –desperts– el cap de setmana. I, a més, comprar per internet, redueix el risc de comprar coses innecessàries.

El futur és molt incert però hi ha coses que no ho són gaire. De fet, potser el que cal preguntar-se és per a què serveix una llei de comerç.

COMPETENCIA, CLIENTELISMO Y REGULACIÓN

IX JORNADAS NACIONALES DE LA COMPETENCIA. 

Comunicación de Arseni Gibert. Título: COMPETENCIA, CLIENTELISMO Y REGULACIÓN

Bilbao, 20 y 21 de octubre de 2016.

 

ÍNDICE                                                                                                                    página

Breve introducción……………………………………………………………….. 2
Los servicios funerarios………………………………………………………….. 3
El precio de la electricidad (1)…………………………………………………… 4
El precio de la electricidad (II)…………………………………………………… 6
Supercomplaints………………………………………………………………….. 9
Innovación tecnológica……………………….……………………………….… 11
Innovación no tecnológica……………………….………………………………13
ITV’s…………………………………………………….………….……….……… 15
El sector Primario………………………………………………….……………… 17
El comercio detallista……………………………………………..……………….19
Contratación pública (I)……………………………………….…………………. 21
Contratación pública (II)..……………………………….………………………..23
Los efectos no previstos y no deseados de la regulación………………….. 24
Epílogo………………………………………………………………..…………….. 26
Fotocopias de los 12 artículos publicados en catalán……….………de 28 a 39

BREVE INTRODUCCIÓN.
Esta es la versión en castellano de una serie de 12 artículos publicados en catalán en el Suplemento semanal de Economía y Empresa del Diari de Girona durante 12 sábados consecutivos del verano de 2016 y bajo el epígrafe COMPETENCIA, CLIENTELISMO Y REGULACIÓN. Se trata de una comunicación más propia de ser leída que explicada resumidamente, es por ello que entiendo que esta breve introducción substituye al abstract que se pedía en la invitación a aportar comunicaciones.
El propósito de la serie de artículos es poner de manifiesto el hecho de que algunas -o muchas- empresas (las que infringen las normas de competencia), no son el único agente que genera restricciones al funcionamiento competitivo de los mercados. Que también algunas -o muchas; o casi todas- administraciones públicas generan también restricciones a la libre competencia. Y que el motivo de que lo hagan suele ser el clientelismo (un fenómeno no necesariamente identificable con el de corrupción, aunque ciertamente sea bastante fina y permeable la línea divisoria que los separa). Y que el mecanismo o instrumento más frecuente para generar las mencionadas restricciones es la regulación. No sé si la econometría podría tener acceso a los datos necesarios y suficientemente fiables para diseñar e implementar un modelo que permitiera una buena aproximación al reparto de la magnitud de las restricciones totales entre empresas y administraciones. Creo que sería una medición interesante.
Los artículos son muy sencillos y estrictamente de divulgación, consisten en una descripción – creo que apta para cualquier tipología de eventuales lectores- de ejemplos de distintos sectores i situaciones relacionadas con el enunciado del título.
Parte de la información que contienen procede de mi etapa como presidente de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) pero no creo que se me pueda imputar ningún tipo de uso de información privilegiada o confidencial. Es información procedente de documentos públicos, la ACCO publica en su WEB todas sus resoluciones y documentos de promoción de la competencia. Por otra parte, el enlace o la mención a alguno de dichos documentos de promoción de la ACCO, corresponden a documentos posteriores a mi etapa en el organismo.
En las páginas siguientes se encuentran los 12 artículos mencionados en su versión castellana y algo adaptada seguidos de la reproducción de los originales en catalán tal como fueron publicados en el Diari de Girona.
Agradezco a la Autoridad Vasca de la Competencia y muy especialmente a su Presidenta, la Sra. Pilar Canedo, el haber aceptado estos textos como comunicación a estas jornadas a pesar de no ser estrictamente inéditos, aunque sí lo sean en lengua castellana. Ojalá que su lectura no resulte demasiado aburrida y el texto cumpla más o menos con su vocación divulgativa.

Bilbao, octubre de 2016.

1. LOS SERVICIOS FUNERARIOS. Publicado el sábado día 2 de julio de 2016.
Hasta 1997 los servicios funerarios eran, legalmente, un monopolio local. Cada Ayuntamiento proporcionaba este servicio directamente, indirectamente mediante una empresa municipal o mixta, o con una concesión vía concurso. Es decir, como mucho -en caso de concesión- había competencia entre las empresas concursantes “por el mercado” pero no “en el mercado”, el ganador tenía un monopolio por muchos años, casi siempre demasiado años.
En 1997, el gobierno de España incluyó el sector funerario en las normas llamadas “de liberalización de diversos sectores” y anunció ufano que los servicios funerarios y otros sectores ya estaban liberalizados, como si promulgar una norma ya fuera suficiente o automática la liberalización y el advenimiento de la competencia. Casi 20 años después bastantes de estos sectores, incluido el funerario, siguen en la práctica más bien poco liberalizados. Casi nada.
Hay que reconocer que la intención era buena, la norma dice que cualquier empresa funeraria legalmente establecida en algún municipio español, puede operar en todos los municipios. Y hay que decir también que algunas cosas se resolvieron un poco más tarde, como el traslado de cadáveres entre municipios diferentes (hasta aquel momento, en el límite de cada término municipal del recorrido, el ataúd con el difunto, tenía que cambiar de coche funerario y viajar en uno del monopolista de cada municipio).
Pero desafortunadamente el equipo burocrático liberalizador no tuvo en cuenta los tanatorios. Aquel 1997 ya eran muchos los tanatorios existentes, sobre todo en los núcleos urbanos, y ya se veía muy claro que su uso se iba generalizando en todas partes, hasta el punto de que, hace ya bastantes años, sin poder ofrecer el servicio de tanatorio, ninguna empresa puede ofrecer con éxito el resto de servicios. Los tanatorios privados y también bastantes públicos cedidos en concesión a una empresa de servicios funerarios son el actual instrumento indirecto pero efectivo de preservar el monopolio en cada municipio o territorio. Ese principio “podrán operar en cualquier municipio” recogido también por la normativa de diversas comunidades autónomas, es papel mojado.
Las autoridades de competencia han recomendado en muchas ocasiones que la regulación establezca que los tanatorios no puedan negar el suministro del servicio, mediante precio, a todo aquel que lo requiera, ya sean particulares o empresas que ofrecen los restantes servicios funerarios habituales. ¿Cómo? De la forma que el legislador crea conveniente. Particularmente, opino que la mejor sería regulando la separación de las empresas de tanatorios de las que ofrecen el resto de servicios funerarios evitando situaciones de negativa de suministro. Puede parecer demasiado intervencionista, pero así ocurre en otros países y también en el nuestro con algunos servicios considerados esenciales y no replicables ad infinitum. El ejemplo más claro es el de algunos servicios suministrados en red como la electricidad. Como no se pueden replicar las redes (una red para cada compañía) está regulado que los operadores puedan utilizarlas mediante peaje. Tampoco se pueden replicar los tanatorios, uno de cada empresa que quiera operar en un municipio o territorio. En realidad, ya tenemos una tasa de velatorios per cápita de las más alta de Europa. Pero como se ha dicho sirven principalmente para consolidar cada monopolio local, a los ayuntamientos también les gusta otorgar sus pequeños monopolios. Muchos tienen ordenanzas que reconocen formalmente un régimen de concurrencia para la prestación de estos servicios en el municipio, pero a continuación, aseguran el monopolio, exigiendo tener un tanatorio propio con muchos velatorios además de otros requisitos, algunos poco razonables. Por si acaso, algunos no tienen suelo calificado para establecer tanatorios.
El lobby de empresas funerarias (ahora más fuerte que nunca a causa del alto nivel de concentración en unas pocas grandes empresas) frena cambios regulatorios en el sentido apuntado y consigue también, por ejemplo, que no se puedan usar ataúdes de cartón ni siquiera para las incineraciones. Los resultados de todo ello son dos: a) en muchos países de la UE se pueden ver, incluso en ciudades pequeñas, locales comerciales de diferentes empresas funerarias compitiendo; y b) en estos países los precios globales de los servicios estándard están por debajo de la mitad de los que tenemos en el nuestro, en una relación aproximada de 2 a 5: ascienden a entre 5000 y 6000 € unos servicios que podrían y deberían costar entre 2000 y 2500 €.
Cabe decir que esta extraordinaria diferencia de precio es fruto de un abuso derivado de la falta de competencia. Aunque también de algunas técnicas más o menos “psicológicas” en cuanto a la elección del nivel de la gama de servicios y la inclusión de algunos no muy necesarios. Lo ilustra muy bien un libro titulado La economía de la manipulación de los premios Nobel George A. Akerlof y Robert J. Shiller, un libro que defiende la economía de mercado pero que, al mismo tiempo, advierte de los riesgos de manipulación que en determinadas situaciones se producen incluso en un marco competitivo (que no es el caso de los servicios funerarios). La cita literal es la siguiente: “… el director del tanatorio despliega cuidadosamente el catálogo de ataúdes para inducir la elección, por ejemplo, del modelo Mónaco con acabado en pulido de Niebla Marina, interior lujosamente forrado en terciopelo 600AquaSupreme, magníficamente acolchado y fruncido.” Y yo me permito añadir que tal vez en algún momento de la conversación, introduce sutilmente una cuña que, en lenguaje más llano, vendría a decir algo así como: esta gama de servicios es la más habitual, menos que eso podría causar mala impresión entre sus amistades y familiares. Lógicamente, todo esto sería mucho más difícil e improbable en un mercado competitivo.
Afortunadamente en estos momentos algo está cambiando. Muchos alcaldes reciben presión de los ciudadanos por los precios tan elevados de los servicios funerarios. Creo que está naciendo un contra-lobby municipal impensable hasta hace poco tiempo. Y eso me lleva a ser optimista, creo que en un futuro no muy lejano morir será más barato.

2. EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD (I). Publicado el sábado día 9 de julio de 2016
Tanto el propio sector eléctrico (y energético en general) como su densa selva regulatoria son algo muy complicado y yo entiendo poco de eso. Sólo los expertos pueden leer lo que otros expertos escriben, los legos solo captamos que no suelen estar de acuerdo. Pero no ser experto en cuestiones complejas tiene sus ventajas, facilita atreverse a explicar la parte sencilla que siempre la hay, en todo. Es lo que voy a intentar.
Esta parte sencilla consiste en describir algunos costes -reales o no- que incrementan de forma impropia la factura que pagamos. Ello permite confirmar algo ya sabido: que en el sector eléctrico no hay competencia. Y hacer una aproximación a algo menos conocido: porqué el precio de la electricidad es -ya veremos que injustificadamente- tan alto. Seguramente los lectores recordarán que hace un par de inviernos gobierno y compañías lanzaron una campaña “explicativa” de la composición del precio de la electricidad en base a unos bonitos gráficos/quesito de colores que desde entonces figuran también en las facturas. Pues bien, hay trampa. Consiste en que los conceptos que incluyen no detallan suficientemente. Los costes más importantes que gravan impropiamente el precio final permanecen escondidos entre los grandes conceptos de los quesitos. Me propongo tan solo aportar algo más de detalle.
La connivencia entre el Gobierno, el órgano regulador de la energía en los largos períodos en los que no es independiente (se trata de una independencia estructuralmente intermitente) y el lobby sectorial (la patronal UNESA, formada por los 5 grandes grupos) es muy notable. Y tiene solera, viene de antiguo. Tanto en el tardofranquismo como en los primeros años de democracia se decía -quizás exagerando un poco -o no- que los borradores de proyectos normativos del sector entraban en el ministerio con papeles que llevaban el logotipo de UNESA. La situación no ha cambiado mucho. Un modelo perfectamente arquetípico de la secuencia competencia / clientelismo / regulación. Ocultando los principales costes impropios mencionados, ambas partes salen ganando: el gobierno se ahorra, en los Presupuestos Generales del Estado, el sufragar compromisos políticos y sus miembros pueden especular con ser un día beneficiarios de acceder -vía “puertas giratorias”- a los consejos de administración del sector energético que es sin ningún género de dudas el más accesible a estos efectos; los grandes holdings garantizan que nadie les exigirá competencia y, además, la incorporación directa o indirecta a las cuentas de explotación de sobreprecios injustificados a la factura eléctrica de empresas y consumidores.
Hablemos, pues, del precio. En un mercado competitivo normal, lógicamente el precio debería incluir, antes de impuestos, los costes de generación, transporte, distribución y comercialización del servicio, así como unos beneficios razonables y relativamente variables en función de los niveles de eficiencia de cada empresa y de cada grupo.
¿Cuál debería ser aproximadamente este precio? Sigamos aplicando lógica elemental. El coste de generación de electricidad está ligeramente por debajo de la media de la UE-28 (es decir sin Brexit ni nominal ni efectivo). El coste de transporte y distribución está ligeramente por encima de la media de la UE-28 debido a que la red, por diversas razones históricas, no tiene una configuración óptima. La comercialización depende mucho de la eficiencia empresarial pero no hay ninguna razón para pensar que vaya a estar muy apartado del coste medio de la UE-28. El gravamen fiscal está en la franja medio/baja (tirando a baja) de la UE-28. La conclusión inevitable es que el precio final debería estar alrededor de esta media de la UE-28.
Pues no. El precio final para usuarios domésticos y empresas no industriales oscila entre el 4º y el 5º precio más alto y el precio para usuarios industriales entre es el 6º y el 7º también más alto de los 28 países de la UE. Y ello a pesar, tal como se ha dicho con unos impuestos en la franja medio/baja. Desgraciadamente la cosa no termina aquí porque, además y como es sabido, se genera algo typical spanish que llamamos Déficit Tarifario (DT), más de 40.000 millones de € acumulados desde 2001. Teóricamente son costes que las empresas no facturan porque entonces el precio sería insoportable. El Gobierno se lo reconoce como deuda y les permite su titularización (es decir, las empresas lo van cobrando). Para amortizar la deuda, los consumidores no lo pagamos en directo en la factura sino paulatinamente, en diferido.
La causa, tanto del precio alto como del DT son básicamente los costes impropios ya mencionados. Algunos sí son -poco o mucho- conocidos, o poco importantes en magnitud o incluso algunos no del todo injustificados o inexplicables (moratoria nuclear, bono social, subvenciones cruzadas entre consumo doméstico e industrial, precio subvencionado para los territorios extra-peninsulares y quizás algún otro). Creo que podemos prescindir de bastantes de ellos, forman parte del problema pero no muy significativamente. Sólo me referiré a los 7 más relevantes y a la vez menos conocidos. En realidad, son 7 + 1 dado que el primero de los costes impropios relevantes es precisamente el pago en diferido del DT que no debería existir ni existiría si no fuera por los otros costes impropios. Es como un pez que se muerde la cola.
Hablaremos, pues, de los 7 factores de falso coste identificados como muy relevantes. En algunos casos es imposible la cuantificación y en otros lo es sólo aproximadamente. Pero no es nada difícil convenir que son la clave de la explicación del problema, un problema que además de afectar significativa y directamente nuestros bolsillos, perjudica gravemente la competitividad del país. Todas las empresas usan energía, en muchas es el tercer factor de coste después de los aprovisionamientos y el coste laboral, en algunas (desalinizadoras, papeleras etc.) es el segundo, por encima del coste laboral.
El artículo (II) sobre este tema contendrá una sucinta descripción de los 7 principales costes ocultos en los quesitos, que solo nos cuentan bastante menos de la mitad de la misa.

3. EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD (II). Publicado el sábado día 16 de julio de 2016
Los 7 factores más importantes que gravan impropiamente la factura eléctrica:
1. Retribución desmedida de dos tecnologías de generación.
El mercado continuo de generación funciona en base a ofertas a coste marginal por periodos horarios y retribuye toda la energía de cada periodo al precio más caro, el de la última oferta entrada. Es un sistema correcto y apropiado para este tipo de mercado. Pero si alguna tecnología de generación con las instalaciones amortizadas hace años y con costes variables bajísimos (caso de la hidroeléctrica y la nuclear) produce a coste extremadamente inferior que el del resto de tecnologías, habría que remunerar esta energía de forma diferenciada. Si no se hace así, se sobre retribuye enormemente la energía que vierten al sistema. Lo sabe muchísima gente. Lo reconoce la propia UE en un documento de 2012. Expertos y académicos lo explican muy bien en solventes estudios. Es seguramente el factor de sobreprecio impropio más continuo e importante. Y fácil o relativamente fácil de evitar … si se quisiera evitar.
2. Tratamiento de las centrales de Ciclo Combinado con gas natural.
Son las centrales que más fácil y rápidamente se conectan al sistema y, por tanto, útiles para garantizar el suministro en puntas de demanda o situaciones de emergencia. Como en un mercado de generación perfectamente competitivo la remuneración percibida por el volumen -no muy elevado- de energía vertida en la red por esas centrales, no cubriría sus costes medios, es lógico que reciban lo que se llama “pagos por capacidad” compensatorios del ejercicio de esta función de cobertura inherente al sistema. El problema es que para cumplir con esta función se requiere un número determinado de centrales correctamente ubicadas. No hacen falta más. Antes de la crisis, debido a unas desmesuradas expectativas de crecimiento de la demanda y por otras razones que sería largo de explicar, todos los grupos del sector, por decisión empresarial libre, construyeron muchas de estas centrales hasta llegar a unos 30.000 MW de potencia instalada creando así una burbuja notable. Ahora sobra mucha capacidad de producción y estas centrales -todas, no sólo las necesarias- cobran por este concepto a pesar de verter poca energía al sistema (un 9,6% del total en 2013). La parte del coste no justificado se estima entre los 900 y 1400 millones de € por año. Países europeos con un problema de este tipo, aunque menos agudo, ya han hibernado sine die plantas de este tipo.
3. El tratamiento del carbón extraído en España.
Usar carbón nacional es una constante sangría económica. La profundidad de la extracción encarece el coste. Es de mala calidad (poco poder calorífico) y muy contaminante. La oferta exterior de mejor calidad y precio es abundante. Mientras era el único recurso no importado de generación, usarlo tenía sentido. Ahora las renovables han disminuido la dependencia exterior. Quizás algún político debería haber dicho hace ya años a los mineros que sus derechos adquiridos serían respetados en su totalidad, pero que sus hijos ya no podrían ser mineros. Ninguno se atrevió. Y así estamos. No es un sobrecoste menor, es bastante significativo.
4. El tratamiento de las principales fuentes renovables de energía.
Graves errores de los gobiernos: a) Eólica. Los primeros molinos tenían un rendimiento determinado en función del cual se fijaron las primas-incentivo. En pocos años la evolución tecnológica (danesa y española principalmente) consiguió multiplicar por 5 o 6 el nivel de eficiencia de los molinos pero las primas se mantuvieron más o menos estables y no se han adecuado a la nueva tasa de eficiencia hasta 2013. Un sobrecoste impropio durante 10 o 12 años y una de las causas del DT; y b) Fotovoltaica. En este ámbito, la explotación también ha aumentado significativamente los resultados, aunque no tanto por la eficiencia creciente de las placas solares -que también- como por la evolución de su precio (Corea de Sur las exporta cada día más baratas). Los estímulos públicos a la solar fueron prematuros (al parecer queríamos ser los líderes mundiales, como con los trenes AVE, que permiten, por ejemplo, ganar 12 minutos entre Madrid i Valladolid con una inversión entre 3 y 4 veces superior a la que permitiría a los trenes circular a 220 desdoblando con ancho europeo las vías existentes). Y las primas (también muy altas), a pesar de ser el incentivo más importante de las inversiones en el segmento, fueron asimismo reducidas drásticamente en 2013. Pero reducidas, de forma difícil de creer, con efectos retroactivos. Inversores incentivados por el Gobierno para canalizar inversiones en esta fuente primaria de energía, se ven ahora con los incentivos comprometidos incumplidos y además con retroactividad. Ello supondrá con toda probabilidad la pérdida de numerosos litigios en marcha (hay ya por lo menos una sentencia en este sentido) lo que conllevará nuevos costes adicionales que ya veremos quién pagará. Todo ello, aparte del conflicto actual derivado de que a los productores no se les permita el autoconsumo. Véase un documento reciente de la ACCO sobre este tema: http://acco.gencat.cat/web/content/80_acco/documentos/archivos/actuaciones/Lautoconsum-eléctrico-y-la-competencia-DEF.pdf
5. La remuneración de Red Eléctrica Española (RE)
RE transporta la energía en alta en la red. Era una empresa pública que se privatizó y ahora sus principales accionistas son los grandes grupos eléctricos. Cotiza en bolsa y forma parte del IBEX 35. El precio que percibe por los peajes, que lógicamente es repercutido al precio final, es fijado y publicado en el BOE. Muchos expertos lo consideran excesivo, aunque divergen en la cuantificación. El hecho de que la cotización en bolsa y los dividendos de sus acciones estén permanentemente entre los más elevados, parece apuntar a este exceso de retribución. No parece que una empresa cuyos ingresos dependen básicamente del BOE, deba tener resultados tan apreciados por los inversores en renta variable.

6. El regalo directo nº1 a los grupos empresariales.
Cuando en 1996 se liberalizó (en teoría, claro) el sector, se fijaron unos llamados COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA (CTC) para compensar los “costes hundidos” de las inversiones planificadas por el gobierno que habían hecho las compañías eléctricas. Como el importe fijado y el método de caculo fue muy discutido, se cambió por un sistema de cuenta corriente que contemplaba costes variables reales que se aplicarían ex post al precio de la electricidad. Cuando se liquidaron definitivamente los CTC (la ley fijaba un límite temporal improrrogable) el saldo era favorable a los consumidores. Lógicamente, había que compensarlos, por ejemplo, aminorando el DT. Pues no, no se hizo. Hay un litigio en marcha: noticia de EFE en abril de 2015. “La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra los exministros Miguel Sebastián y Elena Salgado, así como contra Endesa, por los 3.400 millones de euros cobrados de más por las eléctricas en conceptos de costes de transición a la competencia (CTC). EFE ha tenido acceso al auto del que se desprende que la Audiencia Nacional ha decidido incoar diligencias previas y remitir las actuaciones a la Fiscalía”. Tal vez haya suerte y acabe siendo un regalo provisional.

7. El regalo directo nº2 (quizás también provisional) a los grupos empresariales
En su momento, las empresas internalizaron los costes previstos para la compra de derechos de emisión de CO2 para cumplir con las normas europeas. En 2006, sin embargo, una Directiva Europea establecía unos derechos gratuitos para diversos sectores, lo que favoreció, entre otras variables, un mercado de derechos con mucha más oferta que demanda, es decir, a precio muy bajo. Avanzado el 2007 el Gobierno dictó un Real Decreto (RD 2007) que aminoraba el DT por la diferencia entre coste previsto e incorporado al precio y coste real de derechos de emisión necesarios, una diferencia anualmente decreciente que hasta hoy se estima entre 4000 y 6000 millones de €. En 2008 un nuevo ministro del ramo impulsó un nuevo Real Decreto (RD 2008) que derogaba el anterior. UNESA había recorrido (primero ante la Audiencia Nacional (AN) y después ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el RD2007. A pesar de la derogación, tanto la AN como el TJUE siguieron con el procedimiento y han sentenciado desestimando el recurso de UNESA y dando validez al RD2007. Hasta ahora ninguna de las dos sentencias se ha ejecutado.

¿Verdad que todo esto no nos lo cuentan los quesitos de colores de las facturas?

4. SUPERCOMPLAINTS. Publicado el sábado día 23 de julio de 2016
En el Reino Unido llaman supercomplaints a las reclamaciones muy recurrentes, aquellas que se repiten por parte de muchos consumidores de bienes o usuarios de servicios. Suelen ser reclamaciones de sectores en los que hay pocas empresas oferentes, cada una con muchísimos clientes (suministros en red, sector financiero, seguros, transporte aéreo etc.). Y por más que haya muchas reclamaciones, muy a menudo la cifra de total de las mismas procede de tan sólo una pequeña parte de los afectados (entre un 1% y un 3% según la mayoría de las estimaciones) a pesar de que se pueden contar por miles, cientos de miles o incluso millones. Esto es así porque en muchos casos el perjuicio individual en términos dinerarios no es muy importante y la mayoría cree que no conseguirá ningún resarcimiento o que el que consiga será inferior al esfuerzo que reclamar requiere.
El beneficio extraordinario para las empresas derivado de la mala práctica sí que es importante. En UK hay un organismo independiente que se ocupa, además de cuestiones de consumo y competencia, específicamente de las supercomplaints, y cuando detecta que un caso es o puede ser un caso de competencia lo canaliza como tal. Y esto ocurre casi siempre porque cuando todas o la mayoría de las pocas empresas de un sector como los mencionados operan con prácticas iguales o similares en detrimento de los clientes es porque hay un acuerdo -como mínimo tácito- entre ellas, es decir, una infracción de competencia.
Tratar las supercomplaints desde el punto de vista de la competencia tiene una ventaja importante y un inconveniente si la regulación no es la adecuada. La ventaja es que, si se acredita la infracción, las resoluciones de competencia son muy disuasorias, las sanciones pueden llegar hasta el 10% del volumen de ventas total de la empresa en el ejercicio anterior; en algunos países se pueden sancionar también los propietarios o directivos de las empresas que, en los EEUU, incluso pueden acabar en la cárcel.
El inconveniente es que las políticas de competencia están orientadas a restaurar las condiciones normales de mercado competitivo, pero no a indemnizar a los perjudicados por las prácticas anticompetitivas sancionadas. Es cierto que una resolución no recurrida o con sentencia judicial firme permite a los perjudicados identificados como tales una reclamación por daños y perjuicios pero en los casos de supercomplaint, en general los perjudicados no se pueden identificar individualmente y entonces es cuando depende de que la regulación de cada país contemple o no contemple que las asociaciones de consumidores y usuarios puedan hacer reclamaciones colectivas, en nombre de todos los perjudicados. En los EEUU, UK, los países escandinavos, Holanda, Alemania, Australia, Nueva Zelanda etc. la regulación así lo prevé, aunque de formas diversas; en muchos otros países, entre ellos el nuestro, no. Y es por eso que las reclamaciones son individuales y se canalizan hacia los organismos de defensa de los consumidores.
¿Y qué ocurre en los organismos de consumo? Pues que sólo pueden tratar las reclamaciones caso a caso, lo cual conlleva dos graves problemas cuando hablamos de supercomplaints. El primero es que resulta carísimo para la administración: hay que abrir un expediente repetitivo para cada reclamación y su tramitación burocrática puede terminar de tres maneras: a) archivando porque no se puede acreditado la infracción; b) sancionando a la empresa infractora (las sanciones que pueden imponer los organismos de consumo son bastante irrelevantes para según qué tipo de empresas); y c) con una mediación buscando un acuerdo entre empresa y reclamante o con un arbitraje si las partes así lo han aceptado previamente. Esta vía c), por suerte, va prosperando y cada vez se resuelven más casos ahorrando burocracia, tiempo y dinero.
Pero el segundo problema es más grave. Como ya se ha dicho, aunque los reclamantes sean muchos, sólo suponen una escasa minoría de los afectados. El resultado de tratar caso a caso las reclamaciones relativas a supercomplaints consiste en que las empresas no ponen mucha o casi ninguna resistencia a llegar a un acuerdo, incluso a un acuerdo generoso, porque el beneficio derivado de seguir con la práctica ilícita objeto de denuncia, aplicada al conjunto de clientes (excepto a aquellos que han reclamado y han sido indemnizados, la tecnología permite fácilmente discriminarlos) es casi infinitamente superior al coste conjunto de las indemnizaciones pactadas. El método no es, pues, nada disuasivo. Casi me atrevería a decir que los órganos de consumo, árbitros y mediadores, satisfechos porque estadísticamente incrementan los casos resueltos, son víctimas de una especie de tomadura de pelo.
Y justo ahora estamos ante una gran oportunidad que todo hace pensar que se desaprovechará. La UE aprobó en 2014 una Directiva sobre las reclamaciones de daños derivados de ilícitos de competencia. Pretende facilitar las reclamaciones homogeneizando su tratamiento en todos los estados miembros y simplificando las condiciones. Durante muchos meses de la tramitación, figuró en los borradores el supuesto de reclamaciones colectivas incluidos los casos de difícil o imposible identificación individual de afectados. Al final la presión de algunos lobbys sectoriales consiguió que esta figura fuera opcional y en la transposición cada estado pueda escoger entre incluirla o no. El primer borrador de salido de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia del Gobierno de España no la contempla.
Si se modificara la regulación en el sentido de hacer posibles las reclamaciones colectivas por parte de asociaciones de consumidores y usuarios, probablemente cambiarían a mejor dos cosas importantes. La primera, una mutación completa y en poco tiempo de la naturaleza y el comportamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios. Actualmente se financian esencialmente mediante subvenciones públicas y eso las hace poco combativas con los servicios públicos y en general, también en los casos de supercomplaint (suelen reaccionar ante estos casos sólo a remolque del eco mediático que tengan: “preferentes” “cancelación masiva de vuelos por problemas de alguna línea aérea “etc.). Obviamente si se tuvieran que financiar ganando litigios por reclamaciones colectivas, se convertirían en agentes radicalmente distintos, muy parecidos a como son, por ejemplo, en Inglaterra o Alemania. La segunda que se canalizarían la mayoría de casos de supercomplaint hacia los órganos de competencia que en la mayoría de casos es la instancia adecuada para darles un tratamiento global y no caso a caso.

5. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. Publicado el sábado día 30 de julio de 2016
El signo de los tiempos es, además de la incertidumbre, la velocidad. En los primeros años 90 del siglo pasado en los EEUU internet recién salía de los ámbitos universitario y militar donde había estado confinado; los primeros teléfonos -digamos móviles- eran de tamaño XXL, pesaban alrededor de 2 kilos., las baterías se tenían que cargar 2 o 3 veces al día y, con mucha suerte, servían para llamar a algunos lugares. Ahora, casi todos vivimos en un mundo que los menores de 20 años no son capaces de imaginar sin internet ni sin smart phones cada día (literalmente) más sofisticados. Y sólo han pasado 25 años.

Pero la velocidad es a veces difícil de digerir. No parece que se esté evaluando adecuadamente uno de los fenómenos globales más relevantes de los últimos años: me refiero a eso que se ha dado en llamar (en mi opinión con poco acierto) “economía colaborativa” (EC) o per to peer (p2p). Son denominaciones que inducen a ver el fenómeno estrictamente como una cuestión de intercambios personales, de consumidores y usuarios convertidos en pequeños productores (“empoderados” se dice solemnemente), de aprovechamiento de recursos infrautilizados etc. Está claro que el fenómeno es también todo esto, pero no es ni mucho menos sólo eso. Son denominaciones que tienden a infravalorar la gran capacidad de transformación de la economía que nos acerca a un futuro muy diferente. Tampoco me convence hablar de 4ª revolución industrial, me parece también una denominación muy inexacta.

Sólo con p2p puro y sin las plataformas tecnológicas o marketplaces (MP) el fenómeno no tendría una dimensión y una trascendencia tan grandes. Y la tiene. Tal vez sería conveniente un rebautizo del fenómeno. Me referiré a él (plagiando a Antonio Maudes, Director de Promoción de la CNMC) como 4º sector. No se puede identificar con ninguno de los sectores convencionales e interactúa con prácticamente todos ellos, a menudo con más de uno a la vez.

Me limitaré a intentar hacer una breve y modesta aproximación a un aspecto bastante concreto: cómo están reaccionando ante el fenómeno las administraciones, es decir, cuál es la relación del 4º sector con la trilogía competencia / clientelismo / regulación. Intentaré hacer esta aproximación desde 4 puntos de vista y con una especie de pequeña conclusión. Y lo haré de forma lo menos crítica posible dado que lo que se debe hacer, ni lo sé ni me parece nada fácil saberlo. Tal vez sea algo más fácil apuntar a lo que no se debe hacer.

1. Es imparable
Si es necesario insistir en esta obviedad es porque en buena parte de la Europa continental las autoridades administrativas y judiciales hablan y actúan como si decidir pararlo o no, fuera opcional. Si siguen como hasta ahora, dando pasos restrictivos, sólo conseguirán, aparte de hacer el ridículo, conducir las actividades del 4º sector hacia la economía sumergida. Prohibir o frenar el fenómeno es tan inviable como haberlo intentado, por ejemplo, con Wikipedia.

2. Es radicalmente nuevo
No es sólo tecnología aplicada a las actividades ya existentes. Los MP no son empresas como las que conocemos: conceptualmente nacen ya globales; son híbridos entre operadores sectoriales y sólo intermediarios; diversifican con facilidad y agilidad porqué un diseño tecnológico es muy versátil. Los peer como oferentes no son ni asalariados ni autónomos; ni fijos ni temporales; ni a tiempo completo ni parcial, son una combinación flexible de todo ello. Los peer como usuarios o consumidores compran, sí, pero con criterios nuevos: “usar” más que “tener”; acceso fácil e inmediato a lo que buscan; al seleccionar, otorgan más peso -en detrimento de la marca- a la reputación derivada de evaluaciones de otros peer (un mecanismo que acabará siendo muy fiable, aunque tan solo a medida que las evaluaciones entren en el reino de los grandes números como ya está ocurriendo).

3. Es vertiginoso.
Aparecen novedades por todas partes y todos los días. No todas cuajan en éxitos, claro, pero las que cuajan crecen deprisa y en poco tiempo. Tanto las novedades como el volumen y ritmo de crecimiento son desconocidos, cambian cada minuto.

4. Genera tensiones y cambios repentinos e imprevistos.
Es “disruptivo” (así lo llaman ahora. Disrupción es un término usado en electricidad, psicología, evolución de las especies, narrativa no lineal etc. La analogía con el que nos ocupa parece relativamente pertinente): el 4º sector irrumpe bruscamente y produce efectos hasta hace poco no previsiles, unos efectos que quizás podríamos dividir entre oportunidades y problemas.

Un documento de 2014 del gobierno del UK contempla el fenómeno con espíritu positivo, remarca las oportunidades que ofrece de modernizar y dinamizar su economía, propone liderar y su tratamiento en la UE (en 2014 la hipótesis de Brexit quedaba lejos) y pone énfasis en el potencial de auto empleo (un potencial difícil de evaluar a priori pero que no se debe menospreciar en momentos álgidos de temor a la tecnología y muy especialmente a la robótica, como destructores de puestos de trabajo). Contrasta con las reticencias (en muchos casos, no en todos los casos) de las autoridades y organismos de la Europa continental. La Comisión Europea está trabajando con una orientación insertada en la que denomina estrategia del Mercado Digital Único. La CNMC y la ACCO también han publicado algunos documentos muy interesantes. Pero recomiendo especialmente un texto del francés Nicolàs Colin
https://salon.thefamily.co/brexit-doom-or-europes-polanyi-moment-3e97269e6b67#.7w01qc2pn
porqué, a mi juicio, sitúa las cosas en el marco de trascendencia adecuado. Y lo hace recordando al economista Polanyi, de origen húngaro pero radicado en EEUU, que describió la transición de la economía del patrón oro a la economía fordiana, Colin califica de otro “momento Polanyi” el actual paso de la economía fordiana a la digital o numérica.

Sin embargo, es cierto que las disrupciones suelen provocar problemas. El 4º sector genera o puede generar perdedores, sobre todo en los subsectores más regulados aquellos en el que disponer de licencias de actividad es un privilegio de matriz clientelar dado que figuras como el numerus clausus u otras de efectos equivalentes las han convertido en un bien escaso y por ello con un valor de mercado que no deberían tener. Aquellos en los que los niveles de precio y de rentabilidad se fundamentan en la restricción de la dimensión de la oferta. Aquellos que muy frecuentemente y por los motivos citados, es nula o muy baja la capacidad de adaptación y de innovación.

Y, por último, una especie de conclusión muy breve, muy simple, sobre criterios de regulación del 4º sector. 1. No intentar poner puertas al campo. 2. Regular sólo lo
imprescindible (tal como se debería haber hecho siempre), en muchos casos tal vez sólo sea imprescindible garantizar la tributación fiscal y la posibilidad de reclamación si hay incidentes (los MP, en interés propio, colaboran en ello). 3. Regular de forma innovadora, tan innovadora como lo es el propio 4º sector. 4. No esperar, es urgente. Y quizás esta urgencia tenga una ventaja, invitar a regular poco y con metodología de prueba / error, es decir, tal como se debería haber hecho siempre. 5. Apartar del proceso regulador las personas más experimentadas y amantes de regular si dicen que ya saben cómo se debe hacer. 6. Copiar. Globalización es también copiar lo mejor de todas partes, desde California a Tokio y desde Estocolmo a Nueva Zelanda. Y 7. No discriminar el tratamiento entre sectores en función de la capacidad de presión de los lobbys presuntamente perdedores. Difícil ¿no?. Pero es lo que toca, hay que apechugar.

6. INNOVACIÓN NO TECNOLÓGICA. Publicado el sábado día 6 de agosto de 2016
Aunque con frecuencia se suelen asimilar innovación y tecnología, obviamente no son sinónimos. Hay y ha habido siempre innovación no tecnológica. En el mundo económico, cualquier cambio organizativo, metodológico, operativo, etc. sin apoyo tecnológico, es innovación efectiva si aporta, sin costes adicionales o con costes inferiores al valor añadido derivado de la misma, ahorro en la producción, o mejores o nuevas cualidades o prestaciones en los bienes y servicios producidos. ¡Cómo me gustaría haber inventado las rotondas de circulación de vehículos!, en determinados supuestos de densidad de tráfico y si están bien hechas y con suficiente espacio, son mucho más eficientes, baratas y duraderas que la tecnología semafórica.
Quiero explicar un caso real de una innovación – muy sencilla- que es a la vez un ejemplo paradigmático de interpretación sesgada de la regulación por motivos clientelares. Y que resulta injustificadamente anticompetitiva i discriminatoria porque amplía el alcance y rentabilidad de un monopolio concesional en detrimento de una de las dos empresas que habían ideado y materializado dicha sencilla innovación.
Como es lógico, cualquier innovación nunca está prevista por la ley. Quizás aquí es un buen momento para decir que se habla mucho de fomentar la innovación, pero se regula todo tan rígidamente y se introduce tanta casuística en las normas que la inmensa mayoría de las innovaciones -tecnológicas o no- nacen ilegales o como mínimo alegales lo cual es más una disfunción que un incentivo.
Vamos al caso real anunciado. Una empresa propietaria y gestora de un centro comercial con muchas tiendas outlet en el Vallés Oriental, en el término municipal de La Roca y cerca de un punto de peaje de la Autopista AP-7/E-15 tenía un problema: se podía acceder al centro en coche, en moto, en bici, a pie o en taxi. Pero de ninguna otra manera. Pues bien, esta empresa y otra de transporte discrecional en autocar tuvieron una idea: concertaron que la segunda aportaría unos autobuses pintados de forma que se pudiera identificar la primera, que harían un recorrido de ida y vuelta, sin paradas, entre la plaza de Cataluña de Barcelona y el centro comercial y con unos horarios determinados. El precio del billete de ida y vuelta el fijaron creo que en 12 € que pagarían directamente los pasajeros. Y así lo hicieron con un éxito muy notable.
Poco tiempo después, la empresa concesionaria de la línea regular de transporte por carretera que pasa y tiene parada en la población de La Roca que en relación al centro comercial está a unos 2 kilómetros y al otro lado de la autopista, reclamó al departamento correspondiente del Gobierno de la Generalidad alegando que este trayecto formaba parte de su concesión. El Gobierno resolvió creando una “hijuela” (la normativa denomina así a las ampliaciones de concesión ajustadas a las propias previsiones normativas para estos supuestos). La “hijuela” no se ajustaba a dichas previsiones, consistía exactamente con el servició innovador descrito. La innovación, pues, pasó al uso u disfrute del concesionario que actualmente hace el servicio con unos autocares que parecen los mismos (tal vez los compró a la empresa de transporte discrecional que se quedó sin poderlos usar).
Pasemos, pues, a analizar la resolución:
Una “hijuela” de una concesión de este tipo está tipificada en la ley correspondiente tanto a nivel estatal como autonómico (en catalán se llama “fillola” que significa ahijada) y consiste en una ampliación de la línea concedida para llegar, partiendo de algún punto de su trayecto, a un núcleo poblado, generalmente de pocos habitantes y por esta razón la “hijuela” es a menudo objeto de subvención si la ampliación de la línea no es rentable. En el caso que estamos tratando, la “pseudo-hijuela” es un trayecto sin paradas entre la plaza de Cataluña de Barcelona y el centro comercial; ninguno de los dos puntos, coincide con el itinerario de la línea regular concedida ni es, por tanto, una prolongación a partir de un punto de la misma; y tiene autorizado el mismo horario y precio de la empresa que prestaba el servicio innovador. Es, además, muy rentable. Se trata de una “hijuela” rara o más bien una usurpación de innovación mjutada en bicoca por el binomio administración/”cliente”, una especie de “sobrinuela” rica incorporada a la familia.
La ley sólo prevé dos formas básicas de transporte de viajeros por carretera, transporte regular entendido como servicio público (líneas adjudicadas por concesión), y discrecional (autocares alquilados por personas físicas o jurídicas a una empresa de transporte en autocar para realizar servicios ad hoc ocasionales o repetitivos pero sin regularidad, ni horarios estables, ni acceso a pasajeros no señalados por el contratante del servicio). También prevé algunas variantes (transporte escolar, turístico etc. pero eso no viene al caso). El transporte que nos ocupa no es ni regular ni discrecional, algo absolutamente lógico, por eso es una innovación. No es discrecional en el sentido de que tiene dos características propias del regular: a) tiene horarios repetitivos y estables; y b) pagan los pasajeros, no la empresa titular del centro comercial. Pero no es tampoco regular: a) porque no se puede considerar servicio público dado que no une núcleos habitados para dotar de movilidad a los ciudadanos, sino que responde a un acuerdo entre dos empresas en función de sus legítimos objetivos empresariales privados; y b) no se corresponde con ninguna de dos características básicas de cualquier línea regular objeto de concesión: un itinerario con paradas y precios regulados.
¿Que debía haber hecho la administración interpelada? Fácil, desestimar la petición del concesionario por no aplicabilidad de la norma que regula la concesión. Y de momento nada más. Respetar el resultado de la innovación mientras no se detectara alguna disfunción o problema relevante derivado de la misma. A medio plazo, modificar la ley si fuera necesario (yo creo que no, casos como este nada tienen que ver con el servicio público de transporte de viajeros por carretera). Algo similar puede ocurrir y probablemente está ocurriendo en centros lúdicos o de todo tipo con afluencia masiva de personas.
¿Que no debía haber hecho? Pues lo que hizo: clientelismo en estado químicamente puro.

7. ITV’s. Publicado el sábado día 13 de agosto de 2016.
Este artículo trata de ITV’s, pero no sólo de ITV’s. También de sectores comparables y de una de las excusas más usadas por las administraciones para restringir la competencia injustificadamente.

Hablaremos de dos figuras jurídicas en teoría sustancialmente distintas pero ambas usadas para la externalización de servicios y funciones que en principio corresponde suministrar -o cuando menos supervisar- a la administración.

Una concesión es el otorgamiento de un monopolio o multimonopolio a una o varias persona físicas o empresas durante un período de tiempo. Se usa cuando no puede haber más de un operador en un ámbito o función determinados (ejemplos: la explotación del bar de un pabellón deportivo público o la construcción y gestión de una autopista de peaje) o, aunque pueda haber más de uno, existan razones para establecer un numerus clausus porqué el espacio donde se desarrolla la actividad concedida sea público y, además, o bien limitado o bien no pueda ser ocupado por infinidad de concesionarios (ejemplos: la explotación de los quioscos de venta de refrescos y helados en las playas o de venta de prensa en espacios públicos urbanos). En estos casos la administración convoca una licitación y los aspirantes compiten “por el mercado”, los ganadores obtienen un monopolio por el tiempo establecido en la licitación y en muchos casos deben hacer una inversión. Si el pliego de concesiones lo prevé, tiene una cierta lógica que, en caso de renuncia de un concesionario, se pueda traspasar la concesión por el tiempo que resta de vigencia, asumiendo el nuevo actor todas las obligaciones derivadas de la concesión, eventualmente incluidas las derivadas de la amortización restante de la eventual inversión. Es decir, es normal que la explotación de un monopolio tenga un valor de mercado si se traspasa.

La licencia es una figura muy diferente. La palabra se usa para dos supuestos distintos. El primero no es el que ahora más nos interesa: el otorgamiento de autorización para desarrollar una actividad privada. La UE está forzando que se eliminen las licencias previas salvo en supuestos que razonablemente lo requieran. En bastantes países ya hace tiempo que es así para la mayoría de actividades. Consideran a las empresas mayores de edad y piden sólo una comunicación de inicio de la actividad acompañada de una declaración responsable de cumplimiento de todos los requisitos exigidos por norma, sancionando duramente -eso sí- los pocos casos de falsedad en dichas declaraciones. El ahorro de esta simplificación es importante y un factor de incremento directo del PIB porque los trámites, gestiones y gastos derivados de la obtención de la licencia son recursos que se destinarían a producir y no a trámites inútiles. Pero en nuestro ámbito esta simplificación suele encontrar fuertes resistencias burocráticas y en algunos casos lobbysticas.

El que nos interesa es el segundo tipo de uso de la figura licencia. Como en el caso de las concesiones, se usa cuando actividades propias de la administración son externalizadas -y supervisadas en alguna medida- aunque las realicen personas o empresas privadas y no haya razones serias para limitar el número de operadores. La diferencia sustantiva con las concesiones es que, en teoría, no otorgan ningún tipo de monopolio, las puede obtener todos quienes acrediten cumplir los requisitos que la norma correspondiente exija y ejercer la actividad asumiendo el riesgo económico. Dado que no hay números clausus ni precios fijos las empresas compiten “en el mercado” no “por el mercado” como en el caso de las concesiones. El número de operadores y cuáles de ellos subsisten y cuáles no, lo determina el mercado, en principio en función de los respectivos niveles de eficiencia o de otras variables de mercado. Exactamente igual que en los negocios privados no relacionados con responsabilidades de las administraciones (un ejemplo de este tipo de licencia –ya veremos porque no hay muchos- son los centros de reconocimiento médico autorizados para renovar los permisos de conducir, que tienen precios muy diversos. Aunque cabe decir que el año 2010 todos los de Girona excepto uno, que denunció el mini-cartel, fueron sancionados por el órgano de competencia correspondiente por acordar precios).

Lo que ocurre a menudo –muy a menudo- con este tipo de licencia es que las administraciones hacen un uso clientelar de la figura. El truco más frecuente consiste en fijar un numerus clausus allí donde no debería haberlo. Y precios fijos. O máximos, que en la práctica es lo mismo que fijos, porqué los operadores los aplican uniformemente dado que, puesto que la administración los considera razonables, ¿porque razón los va a fijar inferiores? De esa forma la administración se convierte en facilitadora del cartel, un cartel automático, sin riesgo de sanción para las empresas. Si hay numerus clausus y precios regulados, no son licencias, son en realidad concesiones camufladas (es el caso de las farmacias, los taxis y otros, entre los cuales las ITV’s). La estrategia de los operadores incumbentes consiste en mantener restringida la oferta en lugar de incentivar la demanda y competir por ella. Y es entonces cuando las licencias tienen un valor de mercado que no deberían tener. Los traspasos de farmacias, el famoso precio de las licencias de taxis, son en realidad mercados negros (blanqueados por el consentimiento administrativo) de unas licencias que no deberían tener ningún tipo de precio y sólo lo tienen porque el numerus clausus las ha convertido en un bien escaso.

Vayamos -ahora sí- a las ITV’s en Cataluña. Cuando en 2008 se modificó la Ley de Seguridad Industrial, los órganos catalanes de competencia recomendaron suprimir el numerus clausus de las licencias para empresas que revisan el estado de determinadas máquinas industriales y ascensores (2 empresas en Cataluña) y de las ITV’s (19 instalaciones). No se atendió la recomendación. Cuando en 2011 se volvió a modificar la ley, pasó algo muy curioso, la recomendación de 2008 fue adoptada en el caso de las empresas que revisan ascensores y maquinaria industrial pero no lo fue en el caso de las ITV’s. La razón no la conozco de forma fehaciente, aunque tal vez sea fácil de intuir. Conozco la excusa, eso sí. Es típica y consiste en suponer que sin una planificación de ubicaciones todas las ITV se acumularían en las zonas densamente pobladas y la pobre gente de los territorios poco poblados deberían ir muy lejos a revisar los coches. Una falacia clásica también en otros sectores. Esto no ocurre nunca (véanse los pronósticos catastrofistas y la evolución real del número y ubicación de farmacias en Navarra cuando se relajaron las condiciones de apertura de nuevas farmacias). Es cierto que el mercado no lo sabe hacer todo, por eso hace falta a veces la intervención pública. Pero las cosas que el mercado sabe hacer, nunca las mejora ningún burócrata regulando. Nunca, no hay casos conocidos.

Pues bien, tal vez la conclusión relevante, más allá de las eventuales razones oscuras para determinadas decisiones, sea que la administración haría bien en creer más en la competencia y obrar en consecuencia. De hecho, de este caso se deriva una lección muy curiosa: si se hubiera hecho caso de las recomendaciones de los informes de los órganos catalanes de competencia, hoy no existiría el llamado “caso ITV” y nadie estaría procesado ni corriendo el riesgo de acabar en la cárcel.

8. EL SECTOR PRIMARIO. Publicado el sábado dia 20 de agosto de 2016.
El día 01-01-1986 España entró como miembro de pleno derecho en la entonces denominada Comunidad Europea (CE). El tratado de adhesión se había firmado unos meses antes, después de 8 años de negociación y de muchos más años de veto por el hecho de no ser España una democracia. En los años 70 el Parlamento Europeo había aprobado varios documentos esbozando un diseño para la política agraria comunitaria (PAC). Estos documentos contenían unas orientaciones que nunca se han podido implementar adecuadamente debido al proteccionismo clientelar del sector primario de algunos estados del sur europeo y Holanda, todos ellos claramente liderados por Francia. Unos cientos de tractores bloqueando carreteras francesas lo han impedido cada vez que se ha intentado iniciar una reforma de la PAC que quisiera avanzar en la dirección señalada por estos documentos.
Las tesis de los documentos, expuestas simplificando mucho, eran dos: a) la solidaridad real y la forma más eficaz de ayudar a los países subdesarrollados y luchar contra el hambre en el mundo es ayudarles a producir y comprarles lo que estén en condiciones de producir (por ahora y en muchos casos, productos agrícolas y pesca); y b) esto es un problema para los sectores primarios de los países comunitarios, la CE deberá ayudar a los productores que tengan capacidad para añadir valor a sus productos y subsistir sin subvenciones eternizadas (cuantos más sean mejor) y, mientras nos lo podamos permitir, y con el objetivo de no tener los bosques abandonados y los campos baldíos, seguir subvencionando para que los cuiden y los cultiven a los que no sean capaces de hacer esta evolución de mercado, pero pagándoles a precio de jardinero, no de empresario. Por clientelismo, pues, hemos optado hipócritamente por una alternativa llamada 0’07% de los presupuestos públicos que sin duda da sus frutos pero que ni se cumple mucho ni es seguro que siempre se administre bien. La parte del presupuesto de la ya Unión Europea (UE) destinado al sector primario, básicamente consistente en subvenciones a los productores, tanto los eficientes como los ineficientes, sigue siendo con ventaja la más importante, absorbe una parte muy sustantiva de dicho presupuesto.
El problema se agudiza cuando prácticamente todos los gobiernos, estatales autonómicos y locales complementan el proteccionismo estructural europeo con medidas clientelares adicionales.
En 2013 se promulgó en España la Ley de la Cadena Alimentaria que obliga a hacer contratos escritos en todas las transacciones del sector primario (se acabó aquello de decir “trato hecho” y sellar el acuerdo con un firme apretón de manos). E incluye también la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) que no hace mucho más que sancionar con importes ridículos a las empresas de distribución que pagan con retraso (no era necesario, ya hay otra ley que fija y obliga a cumplir las condiciones de pago en todos los sectores) Todo ello para aparentar que se protege a los reivindicativos productores del sector.
En Cataluña, además de la obligación de “contractualización” se ha optado por políticas más sutiles tales como campañas de Km. 0 o similares contando con la colaboración de algunos grandes distribuidores locales y no locales. Todo ello destinado también a frenar las presiones de los productores y aparentar que están cariñosamente protegidos.
Los productores dicen que los grandes distribuidores compran por debajo del precio de coste de la producción. Y hacen denuncias a los órganos de competencia por “abuso de dependencia económica” o por acuerdos entre ellos de precios de compra. Estas denuncias no suelen prosperar por dos razones: a) si los compradores tienen alternativa de compra (vengan de donde vengan los productos) a precios iguales o inferiores a los que pagan a los productores cercanos, no tienen ninguna razón objetiva para pagar más; y b) sería sancionable que acordaran los precios de compra, pero esto no ocurre porque no son necesarios tales acuerdos. El precio que están dispuestos a pagar, ciertamente similar entre ellos, viene fijado precisamente por las alternativas de compra mencionadas.
Lo que de verdad quisieran los productores es que la administración fijara precios mínimos para los productos, un precio que estaría por encima del precio de coste de la producción. Pero esto no puede ni debe ocurrir, otra vez por dos razones: a) está absolutamente prohibido por la UE que sanciona duramente los casos verificados; y b) los costes de producción son heterogéneos porque lo son también los niveles de eficiencia de los productores, si se fijaran precios mínimos en función de los costes de producción de los menos eficientes saldrían perdiendo los más eficientes (que se verían obligados a aumentar precios perdiendo competitividad) y los consumidores que verían subir los precios de los productos Km 0.
Qué convendría hacer. Básicamente ayudar a los productores para que, por un lado, ganen eficiencia (hay mucho por hacer) y del otro, añadan valor a sus productos: de mil maneras: en la presentación, con preparaciones de consumo semielaboradas; con garantías homologadas de calidad o de elaboración ecológica, con selección de variedades de menor rendimiento volumen o peso pero más apreciadas por la calidad, con ganado de carne alimentado de forma diferencial a la estándar pero con mejor calidad verificable, buscando o impulsando canales de comercialización por ejemplo tiendas especializadas, promoviendo mayor tamaño de las cooperativas agrícolas i ganaderas para implementar tales mejoras y ganar poder de negociación etc. De hecho, esto ya ocurre en buena medida por iniciativa de los productores más eficientes, pero no ocurre de forma suficientemente generalizada. Aunque fuera tan solo para dejar de aparecer como los “malos de la película”, los grandes distribuidores probablemente aceptarían convertirse en aliados para activar en términos de mercado este valor añadido, exponiendo contiguos productos equivalentes explicando -es sólo un ejemplo- que “esta fruta ha madurado en la planta, por eso huele más y mejor y es más sabrosa. Precio: xxx; esta otra es también de muy buena calidad, pero ha madurado en una cámara o en un barco. Precio: yyy. Elija” Es decir, discriminando por características, presentación y calidad, no porque sea Km 0, una razón localista – ¿o patriótica?- de un proteccionismo poco eficaz y un tanto hortera (no de huerto).
Y con los productores no capaces de hacer este proceso, ¿Qué se debería hacer?. Es muy sencillo, volver al principio: mientras nos lo podamos permitir que hagan de jardineros del territorio, pero cultivando lo que se les indique (las plantas más bonitas y adecuadas al paisaje) y con retribución a precio de jardinero. No debería ser tan difícil decidir que los consumidores merecen más atención que los productores poco eficientes o tan solo eficientes como lobbystas.

9. EL COMERCIO DETALLISTA. Publicado el sábado dia 27 de agosto de 2016
Un tema clásico. El tópico dice que, si se permite implantar medianos y grandes establecimientos comerciales sin limitaciones, los pequeños comercios desaparecen, la ciudad se desertiza y se pierden miles de puestos de trabajo. Con este argumento, aderezado con la apología del “modelo comercial mediterráneo como bastión de la ciudad compacta, viva y convivencial, se justifica la sofisticada regulación del sector. Pero el argumento es falaz, la realidad es un poco diferente. Veámoslo:
a) El modelo comercial depende más del urbanismo y del clima que del sistema de otorgar licencias (que por otra parte no es necesario, con una comunicación debería ser suficiente en la inmensa mayoría de los casos, mientras el establecimiento se produzca en locales urbanísticamente legales para este uso). En las grandes ciudades del sur de los EEUU (citys con prácticamente sólo oficinas, restaurantes y locales de noche, y con la vivienda extensiva con millones de casas unifamiliares con jardín, lógicamente la gente va a comprar en coche a las grandes superficies, no tiene otra opción; en buena medida lo mismo ocurre en los nuevos asentamientos urbanos en ciudades con un crecimiento rápido en cinturones formados prácticamente por solamente viviendas, sin núcleos comerciales urbanos planeados urbanísticamente. Un modelo que, además, tiende a colapsar el sistema circulatorio pues los habitantes de estos cinturones deben desplazarse o bien radialmente en relación al centro o en circunvalaciones con peaje, parece ser que de explotación inviable) Este parece ser el caso de buena parte de las periferias e Madrid. En climas muy fríos pasa algo parecido, se va a comprar en coche, no paseando. Pero por el frio, no por un modelo comercial no mediterráneo. En cambio, ciudades o partes de ciudades como Seattle, Chicago, Manhattan, Boston o Cleveland, así como el Madrid y el Paris centrales, el pequeño comercio subsiste exactamente igual que en Barcelona, Roma o Lisboa. Incluso se podría decir que el modelo comercial es cada vez más parecido en todas partes, casi uniforme, a causa de la creciente presencia de las franquicias globales. Por otra parte, si un modelo comercial pudiera presumir de genuinamente mediterráneo tal vez se tendría que pensar en Estambul.
b) En los modelos descritos en primer lugar, no desaparecen pequeños comercios porque nunca los ha habido, o muy pocos. En los citados en segundo lugar, en cambio sí que, efectivamente, se cierran establecimientos, aunque en los centros urbanos no periféricos en tasas sensiblemente iguales en Madrid que en Barcelona, donde el pequeño comercio está teóricamente más “protegido”. En realidad, y como es lógico, cierran los ineficientes. Y a los eficientes y especializados les va bastante bien. Cualquier tipo de especialización, de calidad, horaria, de exclusividad de producto o de gama, de servicio postventa, de servicio a domicilio etc.
c) El cierre tiene otras causas y la explicación es sencilla. Las familias donde todos los adultos trabajan es lógico que opten a menudo por establecimientos grandes, pero sólo una vez por semana y prefieren un lugar donde puedan comprar todo a la vez, con una relación calidad / precio que les convenga, y donde sea fácil aparcar y cargar el coche. Esto quiere decir que determinados tipos de establecimiento (por ejemplo, droguerías o tiendas no especializadas de comestibles) lo tienen crudo, con o sin la supuesta “protección”. El único efecto real de la restricción de licencias de establecimientos grandes es que los consumidores tienen que hacer desplazamientos más largos si quieren elegir enseña y tienen que más cola para pagar.
d) Como en todos los continuos cambios de todo orden, se suelen perder y ganar puestos de trabajo, con saldo más o menos negativo o positivo. Pero son procesos normalmente inexorables, no se pueden regular. Si se pretende hacer, no funciona.
e) Finalmente, la “protección” es falsa también por otra razón. No es cierto que las licencias para abrir establecimientos grandes, sean tan escasas a lo largo del tiempo las grandes empresas de distribución se relacionan con los políticos de primer nivel y obtienen licencias, aunque sea con alguna demora. Eso sí, discriminatoriamente, unas más que otras, clientelarmente por supuesto: las empresas vascas en Euskadi y Navarra, las valencianas en Valencia y así sucesivamente. La regulación supuestamente restrictiva permite esta discrecionalidad que -¡atención!- atribuye a las licencias un valor de mercado, es decir, igual que hemos visto en las ITV’s y con parecidos efectos. Cuando Eroski compró Caprabo en una especie de subasta, pagó una suma muy elevada y probablemente excesiva. Según fuentes de la empresa compradora, el valor de la mercancía el día “0” del traspaso no llegaba a un 10% del precio pagado y la mayoría de los locales no entraban en la venta, el comprador sigue pagando alquileres. ¿Que compró entonces Eroski? Evidentemente, licencias de establecimientos medianos y grandes. A lo largo de los años Caprabo había conseguido en Cataluña 287 y Eroski sólo 5. Mientras tanto, el pequeño lobby del pequeño comercio presiona a los responsables políticos y funcionariales de segundo nivel, los que instrumentan -vía regulación- la discrecionalidad del sistema de licencias. Por cierto, un lobby pintoresco que durante los últimos 30 años ha tenido como líder, tanto en Cataluña como en toda España, un señor que nunca fue comerciante, pero vivía del cargo; que representaba menos de un 25% de los pequeños comerciantes; que facilitaba a la prensa (tan aficionada a las cifras sin preguntar nunca por la metodología) datos de estudios inexistentes o manipulados y que ha dejado la organización gremial con deudas millonarias.
Si estas son las realidades, es decir, si la clave del modelo y del equilibrio entre formatos está básicamente en el urbanismo, lo que conviene es que, en los nuevos espacios de crecimiento residencial, se dibujen calles urbanas comerciales viables (por supuesto que no todas las plantas bajas pueden ser, como antes, locales comerciales, esto ya lo saben los urbanistas). Le clave naturalmente no es -no puede ser- una política comercial disfuncional además de arbitraria.

Y todo eso sin hablar del factor determinante, la compra por internet con servicio rápido a domicilio incluso de productos peribles.

Todavía hay otras cosas que merecen un breve comentario: el insoportable y pesado debate sobre horarios y rebajas. Un extraordinario contrasentido regulatorio.
Quizás sería aceptable que los poderes públicos decidieran que las tiendas urbanas tengan que cerrar, por ejemplo, de 23:00 a 7:00. Pero por razones tales como: seguridad y silencio nocturnos o limpieza de calles. No para restringir la libertad individual de ciudadanos y comerciantes indicándoles cuando pueden vender y comprar. La gente que compra a primera o última hora seguramente es porque no puede hacerlo cuando le gustaría. Como en diferentes horas probablemente se compran cosas diferentes, es lógico que haya horarios no uniformes. No lo es en cambio, los comerciantes de municipios que se declaran turísticos porque tienen una ermita de algún interés, puedan abrir cuando quieran, incluidos los domingos y los de algunos realmente turísticos, sólo 72 horas a la semana y con horarios fijados por el Ayuntamiento presionado por una minoría de comerciantes organizados. Pero la mayoría no se deja engañar, algo que quedó claro cuando ante la contradicción entre las normas catalana y española, muchos decidieron abrir los festivos y cerrar otro día de la semana, haciendo caso omiso a la recomendación gremial.
Y para finalizar, hablamos brevemente de rebajas. Si un comercio hace rebajas cuando quiere o le conviene ¿no es mejor para los consumidores? ¿Cuál es y donde está el problema? En la costa catalana, la regulación obliga a los comerciantes a incumplir la ley. Como es lógico, los comerciantes hacen rebajas a finales de temporada turística, antes del cierre invernal, algo prohibido por la regulación ya que sólo se pueden hacer después de las fiestas navideñas y en julio. En fin, que los reguladores del sector comercio no hacen falta. Lideran, a pesar de la fuerte competencia de otros reguladores sectoriales, la ratio de normas sin sentido por página de boletín oficial. Se les debería dar un merecido y largo descanso.

10. CONTRATACIÓN PÚBLICA (I). Publicado el sábado día 3 de septiembre de 2016.
Este y el siguiente artículo se complementan, ambos tratan problemas de la contratación de bienes y servicios que deben instrumentarse mediante licitación pública. Este primer artículo trata de los sistemas de colusión entre empresas, es decir, de acuerdos entre empresas para conseguir que alguna de ellas obtenga la adjudicación sometida a licitación y la obtenga al precio más alto posible. Para evitar lo que me parece una frecuente confusión entre los términos licitante y licitador (tal vez es solo un problema lingüístico que me afecta), llamaremos convocante al organismo que somete a licitación un suministro, obra o servicio y oferente a quienes aspiran a la adjudicación y presentan plicas con sus ofertas.

La instrumentación de estos acuerdos colusorios tiene muchas variantes, desde las más sencillas a las más sofisticadas, pero sólo haremos una breve descripción porque, en principio, estas prácticas pueden no tener relación alguna ni con el clientelismo ni con la regulación, aunque como veremos, es frecuente que sí tengan alguna relación.

La forma más elemental se puede describir así: varias empresas forman un cártel de reparto de mercado para presentarse a un conjunto de concursos reuniendo todas sus ofertas la totalidad de los requerimientos solicitados por los pliegos de condiciones y con diferentes ofertas económicas, una lo más bajo posible sin que pueda quedar excluido por baja temeraria (un concepto discutible, por cierto), y las otras con precios escalonadamente ascendentes. El orden del rango de precios de cada empresa rota en los diferentes concursos. Previsiblemente, gana la más barata y las otras van a continuación con o sin otras empresas intercaladas que no forman parte del acuerdo. Las empresas del cártel ganadoras van renunciando hasta que una ya no puede hacerlo porque la siguiente es una empresa ajena al cártel. Es así como el cártel puede conseguir la adjudicación de todas o la mayoría de los concursos a los precios más elevados posibles. Hay fórmulas mucho más sofisticadas, pero sería muy largo de explicar.

Sólo diré que es un fenómeno muy extendido y estudiado en todo el mundo, que hay casos célebres y que las tipologías operativas -con muchas variantes- más conocidas y tipificadas son el cover bidding (ofertas de resguardo o de cortesía), byd supression (eliminación de ofertas), market allocation (asignación previa de mercados geográficos) o bid rotation (rotación de ofertas). Lo más frecuente son las combinaciones complejas de estas cuatro tipologías. También cabe decir que Suiza, Holanda, Indonesia, Corea del Norte y Japón son algunos de los países con políticas anti-colusión más activas y con más casos de empresas sancionadas.

En España se han sancionado algunos casos pero no muchos y esto tiene una explicación: a pesar de que los órganos de competencia se dirigen insistentemente a las administraciones convocantes para que vigilen el comportamiento de las empresas a lo largo de todo el proceso de licitación; que incluso elaboran y distribuyen guías metodológicas para ayudar a la detección de indicios que hagan pensar en una eventual colusión; que las propias normas de contratación pública prevén explícitamente la exclusión de las licitaciones (o que anulen la adjudicación si lo detectan ex post) y prescriben la obligación -si la colusión no es suficiente clara- de notificar a los órganos de competencia los indicios que hayan podido apreciar a fin de que éstos los investiguen, lo cierto es que los casos de exclusión, anulación y envío a los órganos de competencia son muy pocos. Y obviamente las autoridades de competencia no disponen de medios humanos y materiales para estudiar ni siquiera una pequeña parte de los cientos de miles de licitaciones. Cuando han actuado ha sido porque diferentes circunstancias han hecho posible que tengan información e indicios sobre algún caso.

No es que la detección sea demasiado difícil por parte del convocante. Lo que recomiendan las guías es observar aspectos como si los oferentes coinciden en otros concursos, si pertenecen a una misma asociación empresarial, si tienen entre ellas vinculaciones societarias o de cualquier tipo etc. Y también y sobre todo aspectos formales que pueden parecer menores pero que a menudo son los más significativos: formatos similares de las ofertas; errores ortográficos o errores de cálculo repetidos; registro de entrada simultáneo o casi simultáneo; estimaciones de costes metodológicamente iguales; que en una zona gane siempre el mismo oferente; en contratos plurianuales, metodologías idénticas para la revisión anual de precios etc.

Pero el hecho es que las administraciones convocantes no parecen hacer grandes esfuerzos para detectar y denunciar posibles casos. Esta inhibición sólo tiene dos tipos de explicación. La primera es que no la detecten por razones de la familia de las negligencias, incompetencias o simples inercias burocráticas de tipo mecánico (limitarse a comprobar que las plicas contienen todos los documentos requeridos por el pliego de condiciones, si eso se cumple, es que son “legales”). Una fórmula que también se adopta en las explicaciones habituales de los casos de sospecha de corrupción: toda la documentación y tramitación del concurso es legal dicen sistemáticamente los políticos, invocando además la presunción de innocencia pero casi siempre sin abrir ninguna investigación interna.

La segunda explicación es que sí la detecten, pero no hagan nada. Incluso que ya contaran con la aparición de estos indicios. Pero eso ya nos lleva directamente al segundo y último artículo sobre este tema.

11. CONTRATACIÓN PÚBLICA (II). Publicado el sábado 10 de septiembre de 2016.
Habíamos dejado el artículo anterior en el punto de encuentro en el que la colusión, una práctica infractora por parte de empresas oferentes se puede convertir y de echo muchas veces se convierte en una responsabilidad compartida con las administraciones convocantes.

Una corresponsabilidad que permite contemplar dos estadios diferentes: el del clientelismo y el de la corrupción. Diferentes, ciertamente, aún que con una línea divisoria muy fina que quizás se puede situar en el discernimiento de si hay o no hay contra-prestación dineraria o en bienes tangibles de una cierta entidad que las empresas adjudicatarias aportan personalmente a políticos y/o a funcionarios (normalmente “y”, no “o”, un político corrupto casi siempre necesita un funcionario obediente o también corrupto). Cuando este es el caso, deberíamos hablar de corrupción en el sentido más clásico, pero no lo haremos porque no es de eso de lo que trata esta serie de artículos.

Cuando no existe este tipo de contra-prestación personal es cuando estamos hablando de clientelismo, con dos vertientes: a) amiguismo, comodidad, simpatía, confianza en la calidad de la prestación a adjudicar etc.; y b) una contra-prestación ajena a la licitación, pero en beneficio de la administración, ejemplos: obras adicionales gratuitas, “mecenazgo” de actos culturales o lúdicos, servicios gratuitos a la administración convocante etc.

Y la línea divisoria es ciertamente fina porque ambos grupos, corrupción y clientelismo, tienen en común alguna o algunas de estas tres cosas:

1. La licitación ya está pre-adjudicada en el momento de la convocatoria o por lo menos en un momento anterior a la apertura y evaluación de plicas. Es decir, no hay licitación real. Y esto además de feo, es ilegal.
2. Hay un cierto grado de complicidad o de inhibición garantizada por parte de un número suficiente de los miembros de las mesas que evalúan las plicas para decidir el adjudicatario. Y esto también es feo e ilegal.
3. Los mecanismos usados para instrumentar y justificar la adjudicación son prácticamente los mismos en ambos supuestos. Feos e ilegales.

La diferencia, pues radica sólo en si hay o no lucro del corrupto. Hasta aquí la parte descriptiva. Que lleva inexorablemente a la formulación de algunas preguntas.

La primera que parece pertinente es: ¿cuántos de los cientos de miles de concursos que se licitan cada año están ya pre-adjudicados cuando se convocan? Naturalmente no lo sé. Pero sí sé y sabe mucha gente -mucha- que se trata de un porcentaje elevado.

¿Por qué razón prácticamente ya no existen las subastas puras? Es cierto que hay proyectos complejos susceptibles de ser mejorados por empresas especializadas y que esta y otras posibles razones conducen a optar por la fórmula de concurso. Pero que, por ejemplo, una obra tan simple como asfaltar un aparcamiento exterior con una capa de asfalto de una calidad o densidad determinada y de 5 centímetros de espesor, se licite mediante un concurso y no una subasta pura, es de todo punto impresentable.

¿Por qué motivo, incluso en casos de proyectos complejos, no se emplea más dinero en hacer un buen proyecto para ahorrar después muchos más licitando el proyecto “llaves en mano”, método que en la práctica lleva a una licitación muy similar a una subasta y que usan muchas grandes empresas privadas para sus grandes construcciones?

¿Por qué la puntuación de la oferta económica tiene tan poco peso en puntos sobre 100 en muchos pliegos de condiciones, y en cambio otras variables que admiten una puntuación mucho más discrecional tienen tanto? ¿Tiene este hecho alguna otra explicación distinta que el uso de esta discrecionalidad para elegir al adjudicatario?

¿Por qué tan a menudo aparecen en los pliegos de condiciones cláusulas tan absurdas como la de dar la máxima puntuación en cuanto a la oferta económica no a la más barata sino a la que menos se aleja de la media de ofertas excluyendo la más alta y la más baja? Sería largo de explicar, pero es una cláusula tan solo aceptable para supuestos de proyectos de larga duración con gran participación de alta tecnología de evolución difícil de prever. Salvo este supuesto, tan solo tiene sentido si se pretende facilitar la colusión de tres empresas confabuladas. Pues sépase que durante un tiempo una cláusula de este tipo estuvo muy de moda.

¿Por qué sigue ocurriendo que el oferente que resulta adjudicatario lo es en base a la oferta más barata o relativamente barata y después se autorizan “modificados” en función de defectos del proyecto o de problemas imprevistos sobrevenidos? Es cierto que este era el sistema más habitual de manipulación de concursos hace unos años y que ahora está regulado el máximo porcentaje que pueden representar los “modificados”, pero es también cierto que la figura no ha desaparecido. Tengo un amigo que -medio en serio medio en broma- dice que, si se conoce la primera cantidad estimada oralmente en el momento de hablar por primera vez de un proyecto, multiplicando esta cantidad por 3,1416 ya se puede saber el coste final real.

¿Y no creen, estimados lectores, que modificando la regulación del sistema de calificación del suelo (hay buenos modelos en el mundo para copiar) y la de la contratación pública (es un poco más complicado de resolver pero también muy mejorable) la tasa de corrupción sería automáticamente similar a la de los países en los que es más baja?

Para terminar: quizás a esta opacidad de buena parte de la contratación pública podríamos añadir buena parte de los concursos de plazas de funcionarios. Es un tema conceptual y operativamente de la misma familia. ¿Cuántos están también pre-adjudicados?

Ya he anticipado de alguna manera que no descubro nada que no sepa ya muchísima gente. Por lo tanto, tal vez con una pregunta hubiera sido suficiente: ¿porque tanta hipocresía y simultáneamente tanta retórica sobre la transparencia?

12. LOS EFECTOS NO PREVISTOS Y NO DESEADOS DE LA REGULACIÓN. Publicado el sábado día 17 de septiembre de 2016.
Cuando en 1997 se modificó la regulación de los servicios funerarios, la intención era buena, se pretendía introducir competencia liberalizando el sector. Cuando los grandes grupos eléctricos sugieren las directrices de la regulación sectorial, no siempre los políticos saben que las sugerencias suelen favorecen exclusivamente los intereses de dichos grupos. Cuando los órganos públicos de defensa de los consumidores tratan uno a uno y de forma probablemente inadecuada las supercomplaints están satisfechos de los casos que resuelven y no saben que se podrían tratar globalmente de forma más eficiente.
Cuando los reguladores compulsivos se ponen a regular las nuevas formas de negocio basadas en tecnología, más allá de la presión de los lobbys de los sectores incumbentes, es posible que crean de buena fe saber qué es lo que hay que hacer. Mucha gente cree que las ITV’s y otros servicios deben ser operados por empresas bajo un régimen de números clausus por razones de seguridad. Y mucha más gente no sabe que históricamente, el proteccionismo siempre ha acabado en contra de quienes lo practican. O cree que los grandes establecimientos comerciales pertenecen a una clase especial de gente perversa que no pretende otra cosa que acabar con el campesinado y engañar a los consumidores. Muchos funcionarios elaboran los pliegos de condiciones de los concursos públicos con absoluto respeto formal a la normativa y creen que esto ya es suficiente, que no hace falta nada más, que ya han cumplido.
Para ilustrar con un ejemplo en que consiste eso de los efectos no deseados de la regulación, expondré uno real, muy sencillo y con efectos poco importantes. Pero creo que tiene la virtud de explicar bastante bien de que estamos hablando.
En 2006 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, para favorecer la movilidad de los habitantes de las comarcas pirenaicas de la Cerdanya, el Bergadà y el Alt Urgell, estableció para los mismos la gratuidad del paso por el Túnel del Cadí. Un peaje en la sombra, el Gobierno lo pagaba a la empresa concesionaria del Túnel.
La bien intencionada medida conllevó un efecto no previsto. Muchos de los propietarios de segundas residencias en estas comarcas que tenían la primera en el área metropolitana de Barcelona se empadronaron en dicha segunda residencia. Como, de hecho, aparte del Gobierno, no había perjudicados, pues la empresa cobraba igualmente y los falsos residentes en las tres comarcas se ahorraban el peaje, nadie protestó ni nadie detectó el hecho hasta 5 años después, en 2011, año en el que se endurecieron las condiciones para acreditar una residencia real en estas comarcas y con ello se corrigió este efecto no previsto. ¿Cuáles fueron los efectos no deseados? Como mínimo, tres:
1. El Gobierno subvencionaba sin tener ninguna intención de hacerlo los desplazamientos de fin de semana de falsos residentes en las tres comarcas.
2. Las series estadísticas de alcance comarcal se fueron al traste. El PIB per cápita teórico de las tres comarcas bajó en picado. El numerador (el PIB) era correcto y normalmente estable, con poca variación. Pero el denominador (número de habitantes) había crecido espectacularmente.
3. Ya se habían empezado a planificar inversiones en servicios públicos relacionados con la demografía (escuelas, centros de asistencia primaria etc.) totalmente innecesarios. Este fue el detonante para detectar la anomalía y este tercer efecto, por fortuna, prácticamente no se llegó a materializar.
Del ejemplo se puede deducir que regular es una tarea difícil y que hay que hacer con cuidado. No se puede improvisar. Cuando se detecta el problema, siempre hay alguien que dice: habrá que hacer una ley. Y en efecto, se hace. A menudo los proyectos de ley salen de los parlamentos peor de lo que han entrado (los grupos parlamentarios parece como si solo supieran que existen las enmiendas de adición, son muy raras las de supresión). Y los balances de los parlamentos se realizan básicamente con el dato de las páginas de boletín oficial legisladas. Los medios de comunicación tampoco suelen ayudar, critican gobiernos y parlamentos cuando se legisla poco.
Creo que sería necesario, en toda la Europa continental y especialmente en el sur, regular menos, mejor y con metodología de prueba/error, es decir, revisando periódicamente si las normas hacen realmente los efectos que se pretendía conseguir. Es importante tener claro que la regulación, casi siempre excesiva en cantidad y muy a menudo de discutible calidad, puede comportar disfunciones y efectos no previstos cuando se promulga, efectos incluso contrarios a los deseados. Y mucho más graves que los reseñados sobre el peaje en la sombra del Túnel del Cadí.
El resultado es una selva legal que genera una elevada e innecesaria tasa de judicialización, así como un fuerte incremento de la dificultad de aplicación. Para conocer un modelo distinto -y a mi juicio bueno- de regulación, es aconsejable consultar por internet las leyes neozelandesas: exposiciones de motivos muy largas que justifican extensamente el porqué de la ley, explican que se ha tramitado después de haber explorado sin éxito otras formas posibles de resolver el problema que la motiva, que detallan minuciosamente lo que se pretende y que anuncian contenidos y plazos de la revisión de los efectos reales de su aplicación.
Y después de este largo preámbulo…sólo 8 o 10 artículos, regulando principalmente lo que no se puede hacer (sin casuística ni explicaciones sobre lo que se debe hacer), es decir, bajo el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido. Parece que funciona bastante bien.

Nota de última hora: En las Jornadas de Bilbao aprendí del Profesor Antonio Robles que algunos de los técnicos que elaboran algoritmos para su aplicación automática a diversas variables del mundo tecnológico, parecen ser tan soberbios como los reguladores y tampoco revisan los efectos reales producidos por sus formulaciones. Así se puede deducir del ejemplo espuesto en las Jornadas de la disfunción en los cambios automàticos de precios entre competidores en la venta por internet. 

EPÍLOGO.

Mientras traducía, ordenaba y revisaba los textos, recordé que hace unos pocos años escribí y publiqué en un libro -también en catalán- un cuento que trataba del clientelismo y de su relación ambigua y casi siempre contradictoria (suele ocurrir con los conceptos jurídicos indeterminados) con el término abusivamente usado de “interés general”. Me pareció que podría ser un epílogo tal vez ameno y apropiado para esta comunicación. Lo he traducido y lo transcribo algo adaptado.

´´Érase una vez un largo tramo de rio sin puente. Los que querían o necesitaban cruzarlo tenían varias opciones: bastantes quilómetros de rodeo (es decir, vehículo necesario) hasta el primer puente, remar, nadar o usar los servicios de un barquero que en su barcaza transportaba de orilla a orilla, en ambos sentidos, pasajeros e incluso un vehículo de cuatro ruedas o varias motos o bicicletas. El barquero era muy amable y querido por los usuarios.

Hete aquí, que un conjunto de administraciones (locales, comarcales, provinciales, autonómicas y estatales i el organismo gestor de la cuenca hidrográfica correspondiente) decidieron construir un puente. Atendían así una creciente presión popular, lógica puesto que la densidad demográfica había crecido mucho en los últimos años en ambas orillas de la zona. El proceso fue largo, constitución de un consorcio que incluía una UTE (de esta manera ya no era necesario hacer un concurso de adjudicación de la obra ni de explotación del peaje de la misma durante muchos años), elaboración del proyecto con todos sus trámites etc. Pero al fin se construyó el puente, con un carril por sentido y dos amplias aceras para peatones. La obra duró el doble de lo previsto y el coste también se duplicó. Pero el resultado fue un buen puente.

El barquero al principio estaba lógicamente preocupado. Ya había tenido un susto unos años atrás cuando una empresa forastera propuso a la administración que creía competente un proyecto de un nuevo servicio de barcaza en un punto muy adecuado a 6’7 quilómetros de distancia de donde operaba nuestro barquero. El servicio se prestaría con una plataforma que admitía hasta 20 pasajeros y 2 automóviles de tamaño medio/grande. Por diversas razones -la principal era que la necesidad de un puente ya estaba sobre la mesa- la propuesta fue desestimada con gran alivio del barquero. Pero no ocurriría lo mismo con el puente, su construcción era ya inevitable.

Trasladó su preocupación al funcionario que se ocupaba de las concesiones de este tipo. Le visitaba en su despacho como mínimo cada dos años pues estaba previsto que fuera bianualmente cuando se debían actualizar -o no- los precios de los servicios de la concesión. El funcionario era muy amable, le ayudaba a preparar todos los papeles que debía presentar (la mayoría absolutamente innecesarios, pero explícitamente requeridos por la regulación) e incluso le hacia los cálculos pertinente para justificar el incremento de precio que solicitaba, sin cuestionar nunca los datos sobre volumen de tráfico y costes que el barquero le decía. En agradecimiento, el barquero enviaba a su casa un espléndido lote cada navidad y cuando se aproximaban elecciones le pedía consejo sobre a quién convenía votar.

El funcionario le tranquilizó sobre sus inquietudes por el puente. El barquero había heredado de su padre la concesión que otorgaba el monopolio por 100 años del servicio público 12 quilómetros aguas arriba y 17 quilómetros aguas abajo del punto de embarque. Quedaban todavía 29 años de concesión. Por lo tanto, la indemnización por el rescate de la concesión sería importante. Además, sus hijos ya se habían emancipado y él y su esposa empezaban a envejecer. Con la pensión que percibiría, sus ahorros y la indemnización, ambos tendrían una vejez tranquila.

Como se puede ver, aparentemente era un caso extraordinario de satisfacción del interés general. No había perdedores, algo poco frecuente. En la mayoría de decisiones y normas que apelan al interés general, suele haber intereses contradictorios, es decir, ganadores y perdedores. Pero la satisfacción general era aparente, sí que había perdedores, por una parte, las empresas que no tuvieron ocasión de concursar ni por la construcción del puente ni por la explotación del peaje; y por otra el funcionario, que se quedó sin un lote cada navidad. Menos mal que recibía más lotes. De barqueros todavía sin puente.

Enllaços als .pdf de la publicació en el Diari de Girona dels 12 articles en català.

https://www.dropbox.com/s/uokp1p6rn3rb6s6/1.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/y7hf7z12iea6vii/2.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/zgs88kr5zh597f0/3.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2ew1fhatjeuati6/4.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/6rdc9ojk4wknrnr/5.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/88b9mfam9qmwkdw/6.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lmxmo9q5fpdz5na/7.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/wf3fv4u5juyyhde/8.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/zxzhnwffbat103f/9.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/mz5n91b220cvuvz/10.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/r9dcoh32xvon8pk/11.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/uscn88ss9tk2vfr/12.pdf?dl=0

CANVI D’ALGUNA COSA MÉS QUE EL NÓM

En un twitt recent ja vaig anunciar la meva decisió de seguir dient Convergència i convergents al partit “nou” i als seus afiliats (perdó, associats). La raó no és pas que el nom que van triar estigui en una discussió amb desenllaç encara incert. La raó és de fons i només la rectificaré quan es donin tres condicions:

Primera condició: que el nou partit investigui i faci pública la informació que tenen o obtinguin sobre els 9  casos de presumpta corrupció amb eventual participació de membres de l’antiga CDC que a continuació relaciono: cas Palau (relacions amb Ferrovial i ingressos a la Fundació CatDem relacionats amb el cas); casos dels membres de la família Pujol (polítics i funcionaris intervinents en les concessions o adjudicacions dels casos del dit 3%); casos de l’àmbit sanitari (Innova, Traiber i Consorci Sanitari Selva/Maresme Nord); cas GBI/CATOR; cas ITV’s; cas Tèrmyca; cas Pretoria; Cas Lloret/Russos; i casos de Petrum/Teyco/3% no relacionats amb la família Pujol.

Segona condició: que, en els casos que en funció d’aquesta informació s’escaigui, el nou partit actuí com acusació particular i expulsi els associats que convingui. I en els casos que no s’escaigui, doni explicacions versemblants del perquè no s’escau.

I tercera condició: Que es noti de forma clara que deixen de dir mentides, mitges veritats, excuses de mal pagador i xorrades. Principalment que controlin en aquest sentit al Sr. Quico Oms. I si és “associat” (crec que no) també al Sr. Raúl Romeva.

Si s’acompleixen aquestes tres condicions, acceptaré de bon grat citar el nou partit pel nom que finalment tingui i el felicitaré ben sincerament.

COMPETÈNCIA, CLIENTELISME I REGULACIÓ. EL PREU DE L’ELECTRICITAT (1)

Publicat al suplement d’Economia del Diari de Girona el dia 9 de juliol de 2016

https://www.dropbox.com/s/ejm1tj9r1td8i0d/CCR%202%20.%2020160709%20Paper%20-%20Electricitat.pdf?dl=0

Tant el propi sector elèctric (i energètic en general) com la seva densa selva regulatòria són una cosa molt complicada i jo no hi entenc gaire. Només els experts entenen els que els altres experts escriuen i no sempre es posen d’acord. Però a vegades és un avantatge no ser expert  en qüestions molt complexes perquè potser resulta més fàcil explicar la part senzilla que hi ha sempre. És el que intentaré

Aquesta part eventualment senzilla  consisteix a descriure alguns suposats costos que incrementen de forma impròpia la factura que paguem. Uns conceptes poc coneguts que determinen dues coses importants: a) perquè en el sector elèctric no hi ha competència; i b) perquè el preu de l’electricitat és injustificadament tan alt. Molts lectors recordaran que fa un parell d’hiverns govern  i companyies van fer una campanya “explicant” la composició del preu de l’electricitat. Des de llavors ens posen uns bonics gràfics en forma de formatget a la factura. Fan trampa, no detallen prou. Els costos més importants que graven impròpiament el preu final romanen amagats entre els grans conceptes dels formatgets. Donar-los a conèixer és el que vull intentar.

La connivència entre Govern, òrgan regulador suposadament independent i lobby sectorial (la patronal UNESA, formada pels 5 grans grups) és molt notable. I ve de lluny. tant en el tardofranquisme com en els primers anys de democràcia es deia -potser exagerant un xic, que els esborranys de projectes normatius del sector entraven al ministeri amb papers que portaven el logotip d’UNESA. La situació no ha canviat gaire.  Un  model perfectament arquetípic de la seqüència competència/clientelisme/regulació. Ocultant els principals costos impropis esmentats, totes dues parts hi surten guanyant: el govern s’estalvia en els Pressupostos Generals de l’Estat sufragar compromisos polítics i els seus membres poden especular en ser  un dia beneficiaris de la proliferació de “portes giratòries” d’accés als consells d’administració del sector energètic; els  grans holdings garanteixen que ningú els exigirà competència i, a més, una part important del preu inflat de l’electricitat va directament als comptes d’explotació d’algunes de les empreses que els formen.

Parlem, doncs, del preu. En un mercat competitiu normal, lògicament el preu hauria d’incloure, abans d’impostos, els costos de generació, transport, distribució i comercialització del servei, així com uns beneficis raonables i relativament variables en funció dels nivells d’eficiència de cada empresa i de cada grup.

Quin hauria de ser aproximadament aquest preu? Seguim aplicant la lògica. El cost de generació d’electricitat està un xic per dessota (poc, els anys plujosos més) de la mitjana de la UE-28. El cost de transport i distribució està un xic (poc) per damunt de la mitjana de la UE-28 perquè la xarxa per diverses raons històriques no té una configuració òptima. La comercialització depèn molt de la eficiència empresarial però no hi ha cap raó per pensar que hagi d’estar molt apartat del cost mitjà  de la UE-28. Els impostos també estan en la franja mitjana de la UE-28. La conclusió inevitable és que el preu final hauria d’estar a l’entorn d’aquesta mitjana de la UE-28.

Doncs no. El preu per a usuaris domèstics i empreses no industrials oscil·la entre el 4rt/5è més alts i el preu per a usuaris industrials entre és el 6è/7è  també més alts dels 28 països de la UE. Malauradament la cosa no acaba aquí: a més, com és sabut, es genera una cosa typical spanish que en diem Dèficit Tarifari (DT), més de 40.000 milions d’€ acumulats des del 2001. Teòricament son costos que les empreses no facturen perquè llavors el preu seria insuportable i que el Govern els reconeix com a deute i els permet la seva titularització (és a dir, les empreses el cobren). Per amortitzar-l, els consumidors no els paguem en directe sinó,  paulatinament, en diferit.

La causa, tant del preu com del DT són els costos impropis ja esmentats. Alguns sí que són poc o molt coneguts, o poc importants en magnitud o fins i tot alguns no del tot injustificats o inexplicables (moratòria nuclear, bonus social, subvencions creuades entre consum domèstic i industrial, preu subvencionat pels territoris extra-peninsulars  i potser algun altre). Crec que en podem prescindir, no formen  significativament part del problema que estem tractant. Només em referiré als 7 més rellevants i alhora menys coneguts. En realitat són 7+1 perquè el primer dels costos impropis rellevants és precisament el pagament en diferit del DT que no hauria d’existir ni existiria si no fos pels altres costos impropis. És com un peix que es mossega la cua.

Parlem, doncs, dels 7 factors de fals cost identificats com a molt rellevants. En alguns casos és impossible la quantificació i en d’altres ho és només aproximadament. Però no és gens difícil copsar que són la clau de volta de l’explicació del problema, un problema que a més d’afectar molt significativament i directa les nostres butxaques, perjudica greument la competitivitat del país. Totes les empreses usen energia, en moltes és el tercer factor de cost després dels aprovisionaments i el cost laboral, en algunes (dessaladores, papereres etc.) és el segon, per damunt del cost laboral.

L’article (2) sobre el sector contindrà la succinta descripció dels 7 costos ocults. Confio que  serà útil per tal que tothom pugui constatar que en els formatgets que pretesament expliquen la conformació del preu, ens van voler enganyar, només ens van explicar menys de la meitat de la missa, potser menys d’una quarta part.

Competència, Clientelisme i Regulació. ELS SERVEIS FUNERARIS

 03.07.2016 | 

Els serveis funeraris

Els serveis funeraris

«Crec que està naixent el contra-lobby municipal. I això em fa ser optimista, crec que en un futur no molt llunyà morir serà més barat»

ARSENI GIBERT (EXPRESIDENT DE L’ACCO)

Fins al 1997 els serveis funeraris eren, legalment, un monopoli local. Cada Ajuntament fornia aquest servei directament, indirectament mitjançant una empresa municipal o mixta, o amb una concessió via concurs. És a dir, com a molt –en cas de concessió– hi havia competència «pel mercat» (entre les empreses concursants) però no «en el mercat», el guanyador tenia un monopoli per molts anys, gairebé sempre massa anys. El 1997, el primer govern Aznar va incloure el sector funerari en les normes dites «de liberalització» de diversos sectors i va anunciar –cofoi– que els serveis funeraris i altres sectors ja estaven liberalitzats, com si promulgant una norma això ja fos suficient o automàtic. Gairebé 20 anys després la majoria d´aquests sectors, inclòs el funerari, segueixen en la pràctica tal com estaven. Alguns, com el mercat del sòl, molt pitjor.

Cal reconèixer que la intenció era bona, la norma diu que qualsevol empresa funerària legalment establerta en algun municipi espanyol, pot operar en tots els municipis. I s´ha de dir que algunes coses es van resoldre, com ara el trasllat de cadàvers entre municipis diferents (fins llavors, en el límit de cada terme el taüt amb el difunt a dins, havia de canviar de cotxe funerari i viatjar amb un del monopolista de cada municipi).

Però malauradament l´equip burocràtic no va tenir en compte els tanatoris. Aquell 1997 ja n´hi havia bastants, sobretot en els nuclis urbans, i ja es veia molt clar que el seu ús s´anava generalitzant arreu. Fins al punt que ja fa força anys que sense poder oferir el servei de tanatori, cap empresa no pot oferir la resta de serveis. Els tanatoris privats i bastants de públics cedits en concessió són l´actual instrument indirecte però efectiu de preservar el monopoli a cada municipi o territori. Aquell principi «podran operar en qualsevol municipi» recollit també per la normativa catalana, és paper mullat.

Les autoritats de competència han recomanat moltes vegades que la regulació estableixi que els tanatoris no puguin negar el subministrament del servei, mitjançant el preu, a tothom –particulars o empreses de la resta de serveis funeraris– qui ho requereixi. Com? De la forma que el legislador cregui convenient. Particularment, opino que la millor seria regulant la separació de les empreses de tanatoris de les que ofereixen la resta de serveis funeraris. Pot semblar massa intervencionista, però així passa en d´altres països i també en el nostre amb alguns serveis considerats essencials i no replicables ad infinitum. L´exemple més clar és el d´alguns serveis subministrats en xarxa com l´electricitat. Com que no es poden replicar (una xarxa per a cada companyia) està regulat que els operadors puguin utilitzar les xarxes mitjançant peatge. Tampoc no es poden replicar els tanatoris, un de cada empresa que vulgui operar en un municipi o territori. De fet, ja tenim la taxa de sales de vetlla per càpita més alta d´Europa, la causa és que molts ajuntaments, tenen ordenances que reconeixen el règim de concurrència pel servei però després, per mantenir el monopoli, exigeixen tenir un tanatori propi amb moltes sales de vetlla.

El lobby d´empreses funeràries (ara més fort que mai a causa de l´alt nivell de concentració en poques grans empreses) frena canvis regulatoris en el sentit apuntat i aconsegueix també, per exemple, que no es puguin usar taüts de cartró ni tan sols per a les incineracions. El resultats de tot això són dos: a) a molts països de la UE podeu veure fins i tot a ciutats petites, locals comercials de diferents empreses funeràries competint; i b) en aquests països els preus globals dels serveis estàndard està molt per dessota de la meitat que aquí, en una relació aproximada de 2 a 5: pugen a entre 5.000 i 6.000 € uns serveis igualment dignes que podrien costar entre 2.000 i 2.500 €.

Val a dir que aquesta extraordinària diferència de preu és fruit d´un abús derivat de la manca de competència. Preus abusius en tots els serveis però també tècniques més o menys «psicològiques» pel que fa a la tria del nivell de la gamma de serveis i la inclusió d´alguns d´innecessaris. Ho il·lustra molt be un llibre titulat La economia de la manipulación dels premis Nobel George A. Akerlof i Robert J. Shiller, un llibre que defensa l´economia de mercat però que, alhora, adverteix dels riscos de manipulació que en determinades situacions es produeixen fins i tot en un marc competitiu. La cita literal és la següent: «(…) el director del tanatorio despliega cuidadosamente los ataudes para inducir la elección , por ejemplo, del Mónaco con acabado en pulido de Bruma Marina, interior lujosamente forrado en terciopelo 600AquaSupreme, magníficamente acolchado y fruncido». I jo em permeto afegir-hi que tal vegada en algun moment de la conversa, introdueix subtilment un afegitó que en llenguatge més planer vindria a dir quelcom com ara «aquesta gamma de serveis és la més habitual; menys que això podria causar mala impressió entre les seves amistats i familiars». Lògicament, tot això seria molt més difícil i improbable en un mercat competitiu.

Sortosament, hi ha en aquests moments una cosa que està canviant. Molts alcaldes i alcaldesses reben pressió dels ciutadans pels preus tan elevats dels serveis funeraris. Crec que està naixent el contra-lobby municipal. I això em fa ser optimista, crec que en un futur no molt llunyà morir serà més barat.

SET PREGUNTES IMPERTINENTS

No sé el que hi dirien els filòlegs però al meu parer, “no pertinent” i “impertinent” no són sinònims, no signifiquen el mateix. Per això vull advertir d’entrada que les set preguntes que formularé em semblen mot pertinents i, en canvi, no em produeix cap neguit que resultin impertinents. De fet -el títol ho delata- és el que pretenen.

PRIMERA PREGUNTA

A Àngel Colom i a Francesc Sánchez, Francesc Homs i Lluis Corominas. Fer aquesta pregunta a Colom com a principal interpel·lat era obligat. Però com que em sembla alta la probabilitat que no la vulgui respondre, he cregut adient formular-la en segona instància al triumvirat que segons el diari ARA (16-01-16) Artur Mas, ja ex president, configurava triant Sánchez (coordinador de règim intern del partit)  com a home fort de CDC fins al congrés formant equip amb els dos vicesecretaris generals Homs i Corominas. Un triumvirat amb tots tres membres explícitament defensors de la transparència i ben informats per les seves altes i perllongades responsabilitats internes a CDC crec que assegura una resposta. Consigno el meu e-mail per les respostes (de tots els preguntats en les 7 preguntes: arsenigibert@gmail.com

La pregunta a Colom i subsidiàriament al triumvirat és: descartant que, preocupat pels seus deutes -l’origen dels quals no m’interessa-  vostè es despertés un bon dia pensant “aniré a veure al Sr. Millet a veure si em dona un cop de mà”, li prego que em digui qui de CDC li va indicar que hi anés de part seva, que ell ja hi havia parlat i que li resoldria el problema? La pregunta és rellevant perquè és obvi que aquesta persona “sabia” que s’estava espoliant el Palau abans que l’escàndol  esclatés. Disculpin, me’n descuidava, tinc una pregunta complementària i directa pel triumvirat: el nou partit que estan bastint admetria la inscripció, cas ho demanés, de Millet? I la de Rosell, Crespo, la família Pujol i tutti quanti? Agraeixo per endavant les respostes.

SEGONA PREGUNTA

Va dirigida a un ventall amplíssim de gent, es podria dir que pràcticament a tothom però molt especialment a polítics, periodistes, juristes i alts funcionaris. Espero que el conjunt de respostes obtingudes permeti esvair el que em sembla un gran misteri.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) de 2006 diu literalment el que segueix  (el de 1979 -menys explícitament- venia a dir el mateix)

ARTICLE 2. LA GENERALITAT

  1. La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya.

  2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II.

  3. Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals aquesta s’organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia.

Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s’exerceixen d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució

Sembla un text de lectura gairebé unívoca, molt poc interpretable. Tot i que la pregunta es refereix al contingut de tot l’article, vol posar l’èmfasi en el punt 2. I és la següent:

Perquè, doncs, tothom usa el mot Generalitat per referir-se al Govern? La qüestió no em sembla gens menor. Amb aquest ús al meu parer greument distorsionat entenc que es menysté el paper del President de la Generalitat que no és “només” el president del Govern (i potser podria no ser-ho i que el Govern tingués un Conseller Primer, això demano que m’ho confirmin o desmenteixen els juristes). I crec que es menysté el Parlament de Catalunya que té, a més de la funció d’investir o revocar el President que és qui nomena el Govern, la d’impulsar però també de controlar el Govern de la Generalitat. Si el Govern fos la Generalitat, caldria el Parlament?.

Em sembla una anomalia -que probablement va idear astutament Pujol-  que és invasiva o fins i tot usurpadora, equivalent a que, per exemple, del Govern espanyol tothom en digués l’Estat espanyol o – potser pitjor encara- el Regne d’Espanya. O gairebé com els cèlebres “l’Etat c’est moi” de Louis XIV o l’equivalent de De Gaulle “France c’est  moi”. Crec que la millor resposta a aquesta pregunta seria que els mitjans públics i privats de Catalunya incloguessin en el seu llibre d’estil la rectificació immediata d’aquesta anomalia.

I aprofitant l’avinentesa, ampliaré la pregunta: El Govern fa campanyes sota l’enunciat genèric “la Generalitat al teu costat”. Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, vosaltres voleu el Govern de la Generalitat al vostre costat? Jo no. Si es tractés de La Generalitat sencera potser m’ho pensaria, però el Govern no. Jo vull que el Govern faci ben feta la seva feina però que no es gasti diners per posar-se al meu costat, al nostre costat, per  dir-nos coses gairebé insultants com ara “a l’estiu, quan fa molta calor, passeu per l’ombra i beveu molta aigua” o “si per Sant Joan tireu petards, no apunteu a ningú” afegint-hi inexorablement la tornada “la Generalitat al teu costat”. Ni vull que  els mitjans públics de comunicació intentin barroerament -pretotalitàriament?- alliçonar-me sobre el que he de pensar.

TERCERA PREGUNTA

A Jordi Sánchez, president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Fa uns pocs mesos, en un dels esmorzars amb convidats rellevants que organitza la Societat d’Estudis Econòmics a la seu del Foment del Treball Nacional al que vaig assistir, vostè era el convidat. En un moment de la seva interessant intervenció, marcada al meu parer per una notable habilitat per explicar com a racionals conceptes i actituds que a mi no m’ho semblen, va oferir als assistents absoluta transparència pel que fa als comptes de l’ANC i disponibilitat per fer-los arribar a qui puguin interessar. Passat el temps he decidit que accepto el seu oferiment. Per tant (potser no és exactament una pregunta) li faig  públicament la petició que em faci arribar els comptes de l’ANC des de la seva fundació fins a l’exercici tancat de 2015. Naturalment espero que sigui una informació amb un format que permeti detectar inequívocament l’origen i data de tots els ingressos i un detall de les despeses que resulti versemblant en relació a les activitats de l’ANC a cada exercici. Espero la tramesa i l’agraeixo per endavant.

QUARTA PREGUNTA

La formulo tots els ciutadans i ciutadanes (per raons d’edat probablement no són gaires) que van participar en dues manifestacions que tingueren lloc amb més de 31 anys de diferència), concretament el 30 de maig de 1984 i  el 15 d’octubre de 2015.

El dia 29 d’abril de 1984 Pujol havia guanyat les eleccions autonòmiques amb la seva primera majoria absoluta. Crec que fou el primer dia que, en la concentració del passeig de Gràcia davant de l’hotel  Majèstic on CiU celebrava el resultat, la gent enardida aclamava Marta Ferrusola  cridant “això és una dona”.

Entre aquest dia i el de la investidura al Parlament de Catalunya (PC) el fiscal general de l’Estat (FGE) Luis Burón Barba havia presentat una querella contra Pujol i els 24 membres del consell d’administració de Banca Catalana (BC) considerant fraudulenta una fallida que, a part de la de Bankia és la que més ens ha costat als ciutadans (uns 10.000 milions d’€; la de Banesto, per exemple en va costar 5.600). La reacció fou immediata i focalitzada en afirmar que era el Govern del PSOE presidit per Felipe González i amb Narcís Serra com a ministre, qui sense cap fonament havia instat al fiscal que fes aquesta actuació. Miquel Roca va dir a ABC (28-5) que era “un proceso a la burguesía catalana”. Ramon Pi des de La Vanguardia (20-5) escrivia: “una operación política subterránea revestida de legalidad formal y con poco creíbles pretensiones de imparcialidad fiscal”. Molta gent aliena a CDC com Vázquez Montalban i Solé Tura van defensar la honorabilitat de Pujol.

Curiosament, quan el maig de 1986 el jutge va suspendre la instrucció, va transcendir que el fiscal Burón Barba havia dimitit després de rebre pressió del govern per retirar la querella. Els fiscals Mena i J. Villarejo van fer una petició de processament contra 18 dels ex-consellers de BC, Pujol inclòs. L’Audiència de Barcelona va desestimar la petició per votació de 33 jutges contra 8. Vull aprofitar per dir que trobo fastigosa i antidemocràtica la conversa gravada entre el ministre Fernández Diaz i el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), però que ni la querella del FGE 1984 ni aquesta conversa no confirmen ni descarten eventuals casos de corrupció de CDC.

Tornem al 1984. El dia 30 de maig, sessió d’investidura  al PC. 91 vots a favor (CIU, ERC, i l’Alianza Popular de Fraga) i 44 en contra (PSC i PSUC). Davant del PC es va reunir una nombrosa manifestació (75.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 300.000 segons els convocants). En acabar la sessió parlamentària, diverses persones bàsicament de les joventuts de CDC van entrar a la cambra sense cap credencial per fer-ho i van insultar a diputats socialistes significatius (Obiols, el tarradellista Romà Planas, Maragall, Armet etc.). A la sortida es va increpar i es va intentar agredir a Obiols( els mossos el van haver de protegir) dient-li traïdor i botifler (fins i tot alguns van cridar “mateu-lo, mateu-lo”). La comitiva presidencial, seguida de la major part dels manifestants es van dirigir a Palau on Pujol va pronunciar des del balcó aquell solemne “a partir d’ara d’ètica i de moral en parlarem nosaltres”.

Doncs be, passats més de 30 anys, ara sabem, que el clan Pujol, emparant-se en el poder, operava aproximadament com la màfia. No es pot ni descartar que els primers diners acumulats fossin obtinguts de la venda d’accions de BC abans que, pocs dies després, deixessin de tenir cap valor i sense que Pujol ho advertís ni tan sols a la seva germana i el seu cunyat que ho van perdre tot, com tants altes accionistes patriotes. Després Pujol va passar 20 anys impartint-nos lliçons de moral i d’amor a la Pàtria.

Primera part de la pregunta: passarà Pujol a la Història? Crec que sí, com un dels grans farsants de tots els temps. És obvi que ell hi pensava passar d’una altra manera.

El 15 d’octubre de 2015 hi va haver una altra manifestació amb alguns punts de similitud amb la de 1984, era de suport a un altre president de la Generalitat, Artur Mas. Va ser davant la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)  quan va anar a declarar per la querella sobre les eventuals il·legalitats per la convocatòria i ús de mitjans públics del dit referèndum del 9N de 2014. Hi va anar també amb una comitiva molt àmplia i va sortir de declarar amb un posat tirant a napoleònic (veure fotos al final de la pregunta). Les xifres de participació són també molt contradictòries però és evident que hi havia molta gent. Destacava la presència de 400 alcaldes que, movent les vares de comandament, recordaven vagament les campanyes polítiques nord-americanes tot i que lògicament, amb molta menys sincronització que les majorettes professionals. També hi va haver crits de “traïdor” i “botifler, en aquest cas (també en parlaré a la següent pregunta) dirigides a Ramon Espadaler.

I formulo la segona part de la pregunta recordant que la dirigeixo a les persones que van ser manifestants tant el 1984 com el 2015: ara que ja saben que el 1984 Pujol els enganyava, no els fa un xic de por que el temps desacrediti també a Mas? Creuen que Mas també passarà a la Història? Jo crec que no però si m’erro i resulta que sí, goso pronosticar que serà com el perfecte contrari arquetípic del Rei Mides, és a dir, com l’home que convertia en plom tot l’or que tocava.

tsjc 1

TSJC2

 

 

 

 

 

 

CINQUENA PREGUNTA

A la M.H. Sra. Carme Forcadell. Una pregunta una miqueta relacionada amb l’anterior. Podia haver-me dirigit també a alguna altra persona de les que també -com vostè-, parlant un xic abusivament en nom del poble de Catalunya, garanteixen solemnement, l’escrupolós caràcter democràtic del  Procés.  Però l’he triada a vostè pel seu rol institucional actual i -abans- el de destacada activista quan presidia l’ANC. També pel fet d’haver estat present en primera fila en els fets als que fa referència la pregunta.  En dues ocasions: la ja esmentada manifestació de recolzament a Mas davant la seu del TSJC i en un altre concentració a la plaça de Sant Jaume (no recordo quina, n’hi ha tantes!) una minoria irrellevant va escridassar al també manifestant Espadaler titllant-lo de botifler i traïdor. No és que el fet tingui una gran importància, de ximplets n’hi ha a tot arreu. Però el que si em sembla important -i greu- és que ni vostè, ni cap altra persona rellevant en el “procés del Procés”, no els renyessin públicament. Voldria que m’expliqués perquè no ho va fer? Es que també pensa que el Espadaler és un botifler?  M’interessa la resposta perquè no tinc cap dubte que, a més de voler un Procés estrictament democràtic, vostè creu en la llibertat d’opinió i de vot. No?

SISENA PREGUNTA

Als 62 diputats de Junts pel Sí (JpS)

Puc entendre que la nit del 27-S fessin, en calent, una lectura un xic imprecisa i triomfalista del resultat. Això sol passar en gairebé totes les nits electorals, fins i tot entre els que perden clarament. I vostès havien guanyat, certament, les eleccions. Eren amb molt avantatge la primera força i el vot per opcions independentistes havia passat d’un 17/18 % el 2012 (ERC+CUP) al 47,80 (JpS + CUP) amb 72 diputats que suposaven majoria absoluta a la cambra.

Però no és menys cert que JpS només havia incrementat en 14.331 vots la suma de CiU + ERC el 2012 malgrat l’increment de participació ( de 67,76% a 74,95%); que el plantejament plebiscitari l’havien perdut (47, 80 % de vots explícitament independentistes contra un 52,20% de vots no independentistes o, al menys, no explícitament independentistes), és a dir, l’havien perdut  àdhuc donant per bo que un 50% + 1 fos suficient per dirimir la qüestió en un eventual referèndum real; i la majoria absoluta amb les CUP incloses és indiscutible però sempre tenint en compte que es formava amb 1.966.508 votants i uns quants milers de quilòmetres quadrats procedents de territoris primats (amb diputats més barats en vots) a causa de la distorsió del principi “una persona un vot” que inclou la llei electoral; i que aquests gairebé 2 milions de votants suposen un 32,23 dels catalans amb dret a vot en aquestes eleccions.

Però em sembla que el problema, un cop passada la nit electoral amb les inevitables eufòries espontànies i induïdes, és que van mantenir una lectura esbiaixada i sobretot -el gran error- que van considerar que les CUP podien formar part d’aquesta majoria parlamentaria per fer el que pensaven fer. Crec que ara, això ja ho tenen clar, però com que no sé si tots, intentaré ajudar als indecisos fent la meva avaluació personal de la gent de les CUP, sense posar però en qüestió la seva legitimitat política.

Jo les veig així. Són simpàtics i il·lustrats (no tots, és clar). Em diuen que governen en alguns ajuntaments petits raonablement bé. Si no tenen massa responsabilitats, no passa res, en la legislatura passada, es limitaven a fer discursos bastant semblants als d’ara però no decidien res. Diuen tenir un model alternatiu de societat (ostres!). Un model que, contràriament el que es sol dir, és perfectament viable amb la condició de ser aplicat a una tribu de com a màxim 200 persones i que és gestionat, al menys aparentment, de forma assembleària però entre ells hi ha qui diu que en realitat amb tècniques de centralisme democràtic  pur. De fet, com gairebé tothom sabia fins fa poc temps (ara malauradament, ja no) la democràcia és el contrari de tirania però també d’assemblea. L’assemblea deriva gairebé sempre en populisme i no funciona ni a les comunitats de veïns d’un edifici, ni que sigui petit. Està dit més de mil vegades que la democràcia és tan sols el menys dolent dels sistemes i que s’ha de reformar permanentment. Em refereixo, òbviament,  a la democràcia representativa, la que pretén elegir i revocar elits dirigents. Nelson Mandela, que volia ser el president de tots els sud-africans ho va expressar molt bé quan va renyar els negres  més revengistes en relació als “afrikaner” i ho va fer dient: “m’heu elegit com a dirigent, deixeu-me dirigir; i si no us agrada com ho faig, ja em fotreu fora quan toqui”. És clar que si algú inventa un sistema versemblantment millor s’haurà de provar però, si us plau, pas a pas i  amb metodologia de prova/error. En realitat, el model de les CUP no n’és gaire de nou, recorda molt els experiments col·lectivistes ja repetidament fracassats, una barreja de post comunisme, de kibutz o koljoz  i  de falsa assemblea permanent. Sembla que els més radicals volen col·lectivitzar fins i tot els fills. Com a molt és una utopia. I les utopies solen acabar -fins ara totes- en catàstrofe humanitària.

I, ara sí, la pregunta: de veritat creien o creuen que podien lligar o poden refer (llegeixo que alguns de vostès 62 encara sí) un bon pacte amb les CUP. Prego les respostes individuals al meu correu indicant si m’autoritzen a fer pública la resposta. Crec sincerament que resultaria clarificador en mig de la boira actual de la política catalana.

SETENA PREGUNTA.

Al M.H. President Puigdemont i a l’H.C Romeva.

Els processistes diuen que el món ens mira. Potser seria més precís dir que una part bastant petita del món ens mira. I caldria afegir-hi que de formes diferents, amb simpatia, de reüll, amb conyeta, amb preocupació, com a font d’inspiració en cas que surti bé etc. Després de tants cops de porta entomats per Mas i vostès per part de la U.E. com a principal actor que ens hauria de mirar  (cartes sense resposta, audiències negades o cancel·lades, declaracions sobre un eventual “catxit”), sembla un pèl arriscat seguir dient, com vos president Puigdemont a El Món (11-6-2016) “I és clar que Catalunya continuaria formant part d’Europa, això ja no ho discuteix ni Mariano Rajoy des d’aquella famosa entrevista” (observo que dieu Europa, no la U.E. Descarto per insultant que volguéssiu dir la Europa física, o sigui que o bé és un lapsus sense importància o bé una astúcia, un atribut que començaria a semblar inherent al càrrec.

Però de tot això ja se n’ha parlat prou. Vull tan sols referir un episodi poc conegut. A partir de mig maig va començar a circular per les xarxes socials de l’àmbit independentista l’adreça d’un web: www.mepranking.eu que s’ auto proclama the best quantitative analysis of the 8th EP actyvity, ben dissenyat però pràcticament sense contingut (unes quantes dades i gràfics sobre la composició del Parlament Europeu, la seva activitat només en números de temes tractats i poca cosa més). Un dels continguts és però un mapa dels estats membres en el que el perímetre del Principat està marcat com un estat més i al clicar-lo apareixen els actuals eurodiputats catalans que no apareixen al clicar sobre el mapa de la resta d’Espanya. No es troba cap referència d’aquest ens ni en els webs més vinculats a la UE ni a Wikipedia. Però te un compte de Twitter @mepranking. El dia 22 de maig tenia 188 seguidors, en el moment d’escriure això (25 de juny en té 193; no té més amics senyor Romeva?) i molts pocs twitts  entre els quals alguns de catalans il·lusionats amb el mapa i que dedueixen que el lobby anglès contractat  per Romeva, dona bon resultat. Hi ha però una opció que és, també a Twitter, @metranking.eu que no porta a la seva pàgina d’inici sinó a obrir un contenidor de twits i # amb molta activitat, pràcticament tota relacionada amb Mateo Salvini i els seus seguidors (com és ben conegut Salvini és el líder de la Lega Norte que te un pacte públic de cooperació amb el FN de Marine Le Pen).

Passo a la tri pregunta setena: En quin tram del procés estem? DUI? RUI? RUC (Reforma Unilateral de la Constitució segons @encampanya a twitter) o CUP (Cronificació Unilateral del Processisme, collita pròpia). Que s’hi troben bé en l’esclat arreu d’Europa de nacional-populismes-assemblearis? Que volen construir un nou país de governants mentiders?

Estaré amatent a totes les respostes de les set preguntes i reitero el meu agraïment per endavant a tots els interpel·lats.